"commenced" - Svensk översättning

EN

"commenced" på svenska

volume_up
commenced {perf. part.}

EN commenced
volume_up
{perfektparticip}

commenced (även: begun)
volume_up
började {perf. part.}
I wonder if it might be recorded on page 11 in the English version of the Minutes, at Item 8 where we talk about voting time, that the votes commenced at 12.12 p. m.
Jag undrar om det på sidan 11 i den engelska versionen vid punkt 8, där vi diskuterar tidpunkten för omröstning, kan införas att omröstningen började kl.

Användningsexempel för "commenced" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd the Union, the European Drugs Unit, has already commenced work in this field.
Och unionen, europeiska drogenheten, har redan påbörjat arbetet inom detta område.
EnglishA move to a monthly cycle of decision making, which commenced in January, should help.
En övergång till en beslutprocess varje månad, som inleddes i januari, borde hjälpa.
EnglishI am particularly pleased to see that the chapter dealing with energy has now commenced.
Det gör mig särskilt glad att se att kapitlet som behandlar energi nu har inletts.
EnglishA new and valuable discussion has commenced, and we want to take an active part in it.
En ny och värdefull debatt har inletts, och vi vill delta i den till fullo.
EnglishDiscussions have now commenced on the status of Kosovo, and we will follow them attentively.
Diskussioner har nu inletts om Kosovos status och vi kommer att följa dem noga.
EnglishIn fact, the procedure commenced in February 1996 has only now come to a conclusion.
Förfarandet inleddes i februari 1996 och har inte avslutats förrän nu.
EnglishThis is why the Commission has already commenced bilateral contacts with third countries.
Det är därför som kommissionen redan har inlett bilaterala kontakter med tredjeländer.
EnglishNo European Union sanctions should be lifted before an evident regime transition has commenced.
Inga EU-sanktioner bör upphävas förrän en tydlig regimförändring har inletts.
EnglishThe application procedure for 2005 could then be commenced in good time at the start of the year.
Ansökningsförfarandet för 2005 skulle kunna starta i god tid i början av året.
EnglishBut instead of giving us more time, the Commission has commenced infringement proceedings.
Men i stället för att ge oss mer tid, har kommissionen inlett en process om fördragsbrott.
EnglishIn recent years it also has commenced important and ambitious initiatives.
På senare år har EU även inlett viktiga och ambitiösa initiativ.
EnglishIn 1996 the Irish Government commenced a scheme to afforest parts of Ireland.
År 1996 införde den irländska regeringen ett program för att plantera skog i vissa delar av Irland.
EnglishWe understand that has already commenced, but there is a long way to go.
Efter vad vi hört har det redan påbörjats men det är långt kvar.
English(The sitting was suspended for a few minutes before voting commenced)
(Sammanträdet avbröts ett par minuter i avvaktan på omröstningen)
EnglishThe procedure to restore the environment and pump out what oil could be pumped out then commenced.
Arbetet med att återställa miljön och pumpa ut den olja som kunde pumpas ut påbörjades då.
EnglishI do not disagree that excellent work commenced during the Greek presidency.
Jag har inget att invända mot att det arbete som inleddes under det grekiska ordförandeskapet var utmärkt.
EnglishThe EU commenced talks on the Comprehensive Economic and Trade Agreement with Canada in 2009.
skriftlig. - (SK) EU inledde samtal om ett övergripande avtal om ekonomi och handel med Kanada 2009.
EnglishDiscussions have now commenced on the status of Kosovo, and we will follow them attentively.
När det gäller Ukraina stöder vi dess koppling till EU inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.
EnglishI am pleased that infringement proceedings have now commenced.
Jag är nöjd över att de rättsliga åtgärderna nu har inletts.
EnglishIndeed, there can be no doubt that the UK has commenced the obligatory battle for its rebate.
Det råder verkligen inga tvivel om att Storbritannien har inlett den ofrånkomliga striden för sin rabatt.