"commemorative" - Svensk översättning

EN

"commemorative" på svenska

EN commemorative
volume_up
{adjektiv}

commemorative

Synonymer (engelska) till "commemorative":

commemorative

Användningsexempel för "commemorative" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   I thank you, Mr Hume, and all the contributors to this commemorative debate.
   – Jag tackar er, herr Hume, och alla dem som har bidragit till denna minnesdebatt.
EnglishI thank you, Mr Hume, and all the contributors to this commemorative debate.
– Jag tackar er, herr Hume, och alla dem som har bidragit till denna minnesdebatt.
EnglishMrs Mikko, Stalinist gulags will be included among our commemorative events.
Fru Mikko, Stalintidens gulag kommer att tas med bland våra minneshögtider.
EnglishMay today’s commemorative act on our part pay to all the women and men concerned the tribute that they deserve.
Låt oss vid vår minnesstund i dag vördnadsfullt hedra alla dessa män och kvinnor.
EnglishMay today ’ s commemorative act on our part pay to all the women and men concerned the tribute that they deserve.
Låt oss vid vår minnesstund i dag vördnadsfullt hedra alla dessa män och kvinnor.
EnglishA commemorative setting is held to mark the twentieth anniversary of the Schuman declaration.
Tjugoårsdagen av Schuman-deklarationen högtidlighålls.
EnglishIt is encouraging and elevating to feel that there is one commemorative event with which everyone can identify.
Det känns uppmuntrande och upplyftande att det finns ett jubileum som vi alla kan relatera till.
EnglishA commemorative ceremony is held in the Capitol, Rome, Italy, for the 40th anniversary of the Treaty of Rome.
Fyrtioårsdagen av Romfördragen högtidlighålls på Capitolium.
EnglishAs a symbol of our thanks, you will find a commemorative publication in your boxes, in memory of those events.
Som en symbol för vårt tack kommer ni att hitta en minnesskrift för dessa händelser i era postfack.
EnglishWe have also held a number of successful commemorative events, including one for the European Parliament on 27 September this year.
Vi har även anordnat ett antal lyckade jubileumsevenemang, bland annat för Europaparlamentet den 27 september i år.
EnglishWe have also held a number of successful commemorative events, including one for the European Parliament on 27 September this year.
Vi har även anordnat ett antal lyckade jubileumsevenemang, bland annat för Europaparlamentet den 27 september i år.
EnglishSixty years later, we are now remembering these forced expatriations in soul-stirring and touching commemorative events held in various locations.
Sextio år senare minns vi nu dessa landsförvisningar vid gripande och rörande minneshögtider på olika håll.
EnglishHowever, under the legislation in force on commemorative and collectors' coins, the legal status of such a coin would come under national law.
Men enligt gällande lagstiftning för minnesmynt eller samlarmynt faller den rättsliga statusen för ett sådant mynt under nationell rätt.
EnglishHowever, under the legislation in force on commemorative and collectors ' coins, the legal status of such a coin would come under national law.
Men enligt gällande lagstiftning för minnesmynt eller samlarmynt faller den rättsliga statusen för ett sådant mynt under nationell rätt.
EnglishThis resolution of Parliament follows previous commemorative resolutions from other international organisations such as UNESCO and OSCE.
Europaparlamentets resolution följer tidigare resolutioner till minne av offren från andra internationella organisationer, såsom Unesco och OSSE.
EnglishI just wish to inform the House that tomorrow morning in Liverpool a commemorative service will be held for our late colleague Ken Stewart.
Jag vill bara upplysa kammaren om att en minnesgudstjänst kommer att genomföras i Liverpool i morgon förmiddag, för vår avlidne kollega Ken Stewart.
EnglishWe are currently mounting sad commemorative events to remember the beginning of the genocide in Rwanda and Burundi – and we averted our eyes from those, too.
Just nu håller vi sorgliga minneshögtider för att minnas hur folkmorden i Rwanda och Burundi började – och vi blundade också för dessa folkmord.
EnglishOver the past few days, and during the commemorative service yesterday in the Great Church at Edam, many confirmed this image of him as Monsieur l'Europe.
Många har de senaste dagarna och i går vid minnesgudstjänsten i Storkyrkan i Edam i Nederländerna bekräftat bilden av honom som Monsieur l ' Europe.
EnglishThe commemorative day we have proclaimed is intended as a shake-up, as a signal not to forget, and as a demonstration to the bereaved families that we mourn with them.
Den minnesdag vi har utropat syftar till att skaka om, att vara en påminnelse och ett sätt att visa de sörjande familjerna att vi sörjer med dem.
EnglishIt is at times such as this, much more than on commemorative dates, that we can and indeed should demonstrate our willingness to live up to the values that we advocate.
Det är i tider som denna, mycket mer än på jubileumsdagar, som vi kan och faktiskt bör visa att vi är beredda att leva upp till de värderingar som vi förespråkar.