EN commandment
volume_up
{substantiv}

commandment
volume_up
budord {neut.}
Deregulation has become a kind of pseudo-religious commandment.
Avregleringen blev nästan ett pseudoreligiöst budord.
These are the ten commandments that I propose for a common policy for the victims of terrorism.
Dessa är de tio budord som jag föreslår som en gemensam policy för terrorismens offer.
You are not worthy to receive these Ten Commandments.
Ni är inte värdiga att ta emot dessa tio budord.

Synonymer (engelska) till "commandment":

commandment
command

Användningsexempel för "commandment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSomebody up there is issuing the commandment, "Thou shalt not believe in the aquatic theory.
Någon där uppe sänder ut ordern, "Du skall icke tro på teorin om vattenapan."
EnglishThis, Commissioner, is the first commandment for the coming period.
Det, herr kommissionär, är det främsta budordet för den kommande perioden.
EnglishWith this in mind, we should take the century-old Biblical commandment "love thy neighbour like thyself" to heart.
Låt oss med beaktande av det tänka på det urgamla budet i Bibeln "älska din nästa såsom dig själv".
EnglishWith this in mind, we should take the century-old Biblical commandment " love thy neighbour like thyself " to heart.
Låt oss med beaktande av det tänka på det urgamla budet i Bibeln " älska din nästa såsom dig själv ".
EnglishFinally, I would like to remind the Commission of the first commandment, which is that the Commission should now take the initiative on the basis of this report.
Slutligen vill jag påminna kommissionen om det första budordet, som innebär att kommissionen nu bör ta initiativ på grundval av betänkandet.