EN commanded
volume_up
{perfektparticip}

commanded
volume_up
befalla {perf. part.}

Användningsexempel för "commanded" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWhere is the name of Naser Orić, who commanded the 28th Muslim division?
Var är Naser Orić, som förde befälet över den 28:e muslimska divisionen?
English. - Trust can never be commanded, it has to be deserved and earned.
ledamot av kommissionen. - (EN) Tillit är inte något som kan beordras fram, det måste förtjänas.
EnglishHis Majesty commanded me... to paint a portrait of Concubine Li as a gift to the Prince of Dasar.
Hans Majestät beordrade mig... att måla ett porträtt av konkubin Li som en gåva till Prinsen av Dasar.
EnglishThat balance commanded a broad consensus inside the convention and should do so too inside the European Parliament.
Denna balans krävde ett brett samförstånd inom konventet och samma sak bör gälla inom Europaparlamentet.
EnglishParis commanded me to stay with you while he's on duty.
Paris beordrade mig att vaka över dig.
EnglishPrincess Ok Soo is so commanded.
EnglishSuch a force could only be commanded by the OSCE, with a NATO component and a UN mandate, and it should obviously include men and resources from the Russian Federation.
Endast OSSE, med stöd av Nato och på uppdrag av FN, skulle kunna leda en sådan styrka, till vilken naturligtvis även Ryssland borde bidra med personal och materiel.