"command economy" - Svensk översättning

EN

"command economy" på svenska

EN command economy
volume_up
{substantiv}

1. ekonomi

command economy
The port services market was liberalised soon after Estonia gained its freedom from the Soviet command economy.
Marknaden för hamntjänster liberaliserades kort efter det att Estland blivit fritt från Sovjetunionens planekonomi.
These measures are nothing less than an attempt to establish a Soviet-style command economy, and we all know how well that worked.
Dessa åtgärder är inget annat än ett försök att införa en planekonomi i Sovjetstil, och vi känner alla till hur bra det gick.

Användningsexempel för "command economy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe former command economy has been developed into an efficient market economy.
Den före detta planekonomin har utvecklats till en effektiv marknadsekonomi.
EnglishWe do not want to introduce a command economy in Europe by the back door.
Vi vill inte återigen införa en kommandoekonomi i Europa på bakvägar.
EnglishThis is a Commission-style deal which is more suited to a command economy.
Detta är en affär som är typisk för kommissionen och som passar bättre i en auktoritärt styrd ekonomi.
EnglishThe lesson to be learned from the bitter experience of Communism’s command economy was, of course, that economic and political freedom belong together.
Den läxa vi måste lära oss av de bittra erfarenheterna från kommunismens tvingande ekonomi är naturligtvis att ekonomisk och politisk frihet hör ihop.
EnglishThe lesson to be learned from the bitter experience of Communism’ s command economy was, of course, that economic and political freedom belong together.
Mina erfarenheter visar att man i våra nya medlemsstater har känt sig ganska förolämpade över oviljan att ge arbetsstyrkan från de nya länderna fri rörlighet redan från början.