"command and control" - Svensk översättning

EN

"command and control" på svenska

EN command and control
volume_up
[exempel]

command and control

Användningsexempel för "command and control" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must also avoid duplication of effort with the separate planning and command and control structures of the ESDP.
Vi måste också undvika en dubblering av insatserna inom de separata planerings-, kommando- och kontrollstrukturerna i EU:s säkerhets- och försvarspolitik.
EnglishWe must also avoid duplication of effort with the separate planning and command and control structures of the ESDP.
Vi måste också undvika en dubblering av insatserna inom de separata planerings-, kommando- och kontrollstrukturerna i EU: s säkerhets- och försvarspolitik.
EnglishAt present, spectrum is managed on an administrative command and control model whereby certain frequencies are allocated to certain specific uses.
I nuläget hanteras spektrum genom en administrativ styrnings- och kontrollmodell, genom vilken vissa bestämda frekvenser tilldelas vissa specifika användningsområden.
EnglishThe report calls for a common equipment and equipment procurement policy and for integrated command and control and communication systems.
I betänkandet ställs det krav på en gemensam politik för försvarsutrustning och upphandling av försvarsutrustning, och på integrerade system för befäl, kontroll och kommunikation.
EnglishIt reflects a very old-fashioned socialist command-and-control approach to economic policy which is not relevant to solving the problems of the 21st century.
Det speglar en mycket gammalmodig, socialistisk inställning till ekonomisk politik som baseras på principen ”befalla och kontrollera” och saknar relevans för att lösa 2000-talets problem.