"comma" - Svensk översättning

EN

"comma" på svenska

volume_up
comma {substantiv}
EN

comma {substantiv}

volume_up
comma (även: hail)
We have not added so much as a comma over and above the minimum protection for workers.
Det finns inte ett komma utöver arbetstagarnas minimiskydd.
We do not want Europe to be paralysed by stumbling over a comma or colliding with a word.
Vi vill inte att Europa ska handlingsförlamas för att man fastnar på ett komma eller hänger upp sig på ett ord.
In these complex processes of collective editing, it is easy to trip over a comma or fall at a word.
I de här komplicerade processerna med kollektiv redigering är det lätt att snubbla över ett komma eller ett ord.
There is not a single alteration by Parliament, even so much as a comma.
Inte en enda av parlamentets ändringar har införlivats, inte ens ett kommatecken.
Parliament had to fight for each and every single word and comma.
Parlamentet tvingades kämpa för varenda litet ord och kommatecken.
The sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).
Säljvärdet i koden bör inte innehålla ett valutaprefix ($) eller kommatecken (,).

Synonymer (engelska) till "comma":

comma

Användningsexempel för "comma" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English- While not able to endorse every dot and comma of this report, I support its broad thrust.
Även om jag inte kan skriva under på varenda detalj i detta betänkande stöder jag dess allmänna inriktning.
EnglishThere is a decimal fixed comma representation with a maximum of 18 characters for numerical values.
För numeriska värden innebär detta en lagring med högst 18 positioner och fast decimalkommaplacering.
English- While not able to endorse every dot and comma of this report, I support its broad thrust.
. (EN) Även om jag inte kan skriva under på varenda detalj i detta betänkande stöder jag dess allmänna inriktning.
EnglishMaybe it would be better to stop at the comma, after " physical and psychological abuse and all kinds of discrimination ".
Det kanske är enklare om vi stannar vid kommat, där det står: " fysiskt och psykiskt våld och all slags diskriminering ".
EnglishTo display a comma as a thousand separator or to scale a number with a factor of a thousand, insert a comma in the number format.
Infoga en punkt i talformatet om Du vill visa en punkt som tusentalsavgränsare eller om Du vill att ett tal ska visas som en multipel av tusen.
EnglishWe must implement this resolution down to the last dot and comma, just as we are demanding Russia's full compliance, down to the last dot and comma, with the six-point plan.
Vi måste genomföra den här resolutionen till punkt och pricka, på samma sätt som vi kräver att Ryssland ska följa sexpunktsplanen till punkt och pricka.