"comitology" - Svensk översättning

EN

"comitology" på svenska

volume_up
comitology {substantiv}

EN comitology
volume_up
{substantiv}

comitology

Användningsexempel för "comitology" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, it raises enormous questions of procedure, and in particular comitology.
Det medför emellertid enorma procedurfrågor, och i synnerhet kommittéförfarande.
EnglishIt is 'yes' to debate, it is 'yes' to cooperation, but it is 'no' to comitology.
Vi säger ja till debatt, ja till samarbete, men nej till kommittéförfarandet.
EnglishIt has, indeed, also been decided to scrap the proposed comitology procedure.
Man har faktiskt också beslutat att hoppa över det föreslagna kommittéförfarandet.
EnglishOn the comitology issue, our group supports the compromise that has been negotiated.
När det gäller kommittéförfarandet stöder vår grupp den förhandlade kompromissen.
EnglishMy constituents back home in Yorkshire would be asking me what comitology is.
Mina väljare hemma i Yorkshire skulle ha frågat mig vad ett kommittéförfarande är.
EnglishIt is not desirable for essential amendments to be made via the comitology procedure.
Det är inte önskvärt att viktiga ändringsförslag görs via kommittéförfarandet.
EnglishThat is a good approach, because there are very many forms of comitology.
Det är en bra metod eftersom det finns många olika former av kommittéförfarande.
EnglishToo many rules in the new regulation are implemented using the comitology procedure.
Alltför många bestämmelser i den nya förordningen genomförs med kommittéförfarandet.
EnglishThe second point, and this in fact is the most important point, is that of comitology.
Det andra, och det är egentligen det viktigaste, är frågan om kommittéförfarandet.
EnglishAt the moment there are about 43 comitology committees dealing with indirect taxation.
För närvarande finns det cirka 43 kommittéer som handhar indirekt beskattning.
EnglishWe see this through the absurd Comitology committees which operate in Brussels.
Vi kan se detta genom det absurda kommittéförfarandet som sker i Bryssel.
EnglishI therefore want to stick to the Commission's original idea on comitology.
Därför står jag fast vid kommissionens ursprungliga tanke om kommittéarbetet.
EnglishThis will be done by means of a comitology procedure, as laid down in the regulation.
Detta kommer att göras genom ett kommittéförfarande, vilket fastslås i förordningen.
EnglishFor example, you state that 90% of legislative activity is done through comitology.
Till exempel hävdar ni att 90 procent av lagstiftningen antas genom kommittéförfarande.
EnglishHowever, one point that I would just like to raise is the use of the comitology procedure.
Något som jag ändå helt kort vill ta upp är användningen av kommittéförfarandet.
EnglishWe always have disagreements in this Parliament with the Commission over comitology.
Vi i parlamentet ligger alltid i tvist med kommissionen om frågan om kommittésystemet.
EnglishHowever, we would stress that the question of comitology has not been settled.
Vi betonar emellertid att frågan om kommittéförfarande inte är avklarad.
EnglishDefining the new comitology rules is a key element of the legislative process.
Att fastställa de nya kommittébestämmelserna är en central del av lagstiftningsprocessen.
EnglishFinally, the provisions in the proposal make constant reference to comitology.
Slutligen innehåller förslagets bestämmelser många hänvisningar till kommittéförfarandet.
EnglishIn my opinion, there should be a higher degree of formalisation of the comitology system.
Enligt min uppfattning borde kommittéförfarandesystemet vara mer formaliserat.