"comes" - Svensk översättning

EN

"comes" på svenska

SV

EN comes
volume_up
{verb}

1. "third pers. sing. simple present"

comes (även: going)
Everything that is bad comes out of the EU, everything that is good comes from the Member States.
Allt som är dåligt kommer från EU, allt som är bra kommer från medlemsstaterna.
Some of these will be decided when it comes to their implementation.
Vissa av dessa kommer att avgöras när det kommer till deras genomförande.
Because this woman comes up -- you see at the end of the video -- she comes up.
För en kvinna kom fram -- man ser det i slutet av videon -- hon kommer fram.

Användningsexempel för "comes" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
ILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
EnglishThe Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Man påminns ofta om Bibelns liknelse om grandet och bjälken i detta sammanhang.
EnglishIt is quite right to be unbending when it comes to certain important principles.
Det är helt rätt att vara kompromisslös när det gäller vissa viktiga principer.
EnglishThe EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers' money.
EU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
EnglishWhen it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
När det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
EnglishToday he comes up with two proposed amendments to the directive and regulation.
I dag lägger han fram två förslag till ändringar i direktivet och förordningen.
EnglishI am conservative when it comes to my political views and gastronomic habits too.
Jag är konservativ såväl i mina politiska åsikter som i mina gastronomiska vanor.
EnglishI should say, however, that when it comes to Russia the situation is different.
Låt mig emellertid få säga att när det gäller Ryssland är situationen annorlunda.
EnglishThe EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers ' money.
EU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
EnglishWhere transport sector employers are concerned, profit comes well before safety.
För arbetsgivarna inom transportsektorn går lönsamheten klart före säkerheten.
EnglishWe can provide real assistance when it comes to education and visa facilitations.
Vi kan göra en verklig insats när det gäller utbildning och viseringslättnader.
EnglishRegulations are also needed when it comes to the use and handling of the products.
Bestämmelser krävs också i samband med användning och hantering av produkterna.
EnglishThe Council must be aware of this when it comes to making its decision on Turkey.
Rådet måste vara medvetet om detta när det gäller beslutsfattandet om Turkiet.
EnglishWe know that burying is not the solution when it comes to managing nuclear waste.
Vi vet att nedgrävning inte är lösningen när det gäller hanteringen av kärnavfall.
EnglishWhat I mean is that, when it comes to questions such as " What are external costs?
Jag vill med detta säga att vi beträffande frågorna " Vad är externa kostnader?
EnglishReal help comes only with understanding, and understanding comes only with clarity.
Verklig hjälp kan endast ges med förståelse, och förståelse uppnås genom insikt.
EnglishBut I am afraid that is not so when it comes to implementing specific measures.
Men så är tyvärr inte fallet när det gäller att genomföra konkreta angelägenheter.
EnglishWhen it comes to Category 3, internal policies, we are quite frankly unhappy.
När det gäller utgiftsområde III, nämligen inre politik, är vi verkligen oroade.
EnglishIt is competing systems that are crucial when it comes to the Community patent.
Det är kampen mellan systemen som är det centrala när det gäller gemenskapspatent.
EnglishWhat I mean is that, when it comes to questions such as "What are external costs?
Jag vill med detta säga att vi beträffande frågorna "Vad är externa kostnader?