"come-and-go" - Svensk översättning

EN

"come-and-go" på svenska

volume_up
come-and-go {substantiv}
SV

EN come-and-go
volume_up
{substantiv}

come-and-go (även: running)
volume_up
spring {neut.}

Användningsexempel för "come-and-go" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWars come and go if there is this kind of attitude, but we must build peace actively.
Krig kommer och går om man har denna inställning, men vi måste bygga fred aktivt.
EnglishDid she Iend you a key, too, so you can come and go as you please?
Du fick väl en nyckel också så du kan komma och gå och laga och reparera!
EnglishPresidencies-in-Office of the Council come and go, however, Mr President, but the Commission remains.
Herr talman! Rådets ordförandeskap kommer och går, men kommissionen består.
EnglishThat is the duty which is born of the freedom to come and go.
Det är den skyldighet som härrör från friheten att komma och gå.
EnglishIn this respect too, their particular idea of what is right and wrong seems to me to come and go.
Där tycks mig deras pedantiska tankar om moral " förmörkade" .
EnglishIn this respect too, their particular idea of what is right and wrong seems to me to come and go.
Där tycks mig deras pedantiska tankar om moral " förmörkade ".
EnglishI hope that this interest in Belarus will not wane, as political appointments in certain Member States come and go.
Europa måste vara synonymt med frihet, och det innebär också frihet för Vitryssland.
English   Presidents, ladies and gentlemen, summits come and go and one is very much like the next.
   – Mina herrar ordförande, mina damer och herrar! Toppmöten kommer och går, och det ena är det andra likt.
EnglishPresidencies come and go, but fortunately Europe remains.
Ordförandeskapen kommer och går, men EU består, som tur är.
EnglishFungi - unlike insects that come and go - come and stay.
Insekter kommer och går, medan mögel kommer och består.
EnglishWords come and go; only the written word remains.
Det talade ordet är flyktigt; endast det skrivna ordet består.
EnglishPresidencies come and go, but the Commission remains.
Ordförandeskap kommer och går, men kommissionen består.
EnglishMr President, Presidents of Parliament pass by, honourable Members come and go, but Commissioners remain.
Herr ordförande, sammanträdesordföranden går, ledamöterna kommer och går men kommissionsledamöterna stannar.
EnglishGovernments come and go but the rural tribunals stay.
Regeringar kommer och går men domstolar består.
EnglishSittings come and go.
Det hålls många sammanträden, herr talman, och det kommer att hållas många.
EnglishCommissioners come and go, reforms pass, but export refunds are still here and pose a challenge to everything and everybody.
Kommissionsledamöter kommer och går, reformer passerar men exportbidragen består och är en utmaning för allt och alla.
EnglishI hope that this interest in Belarus will not wane, as political appointments in certain Member States come and go.
Jag hoppas att intresset för Vitryssland inte kommer att avta i takt med att politiska befattningar i vissa medlemsstater kommer och går.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I should like to say as an introduction that years come and go but certain elements of conflict remain.
Herr ordförande, mina damer och herrar, inledningsvis skulle jag vilja säga att åren går, men vissa konfliktelement består.
EnglishCome on, go, my friend, go.
EnglishCome on, go, go, go.