"collision" - Svensk översättning

EN

"collision" på svenska

volume_up
collision {substantiv}
EN

collision {substantiv}

volume_up
collision (även: action, battle, contention, contest)
collision
volume_up
konflikt {utr.} [bild.]
We do not want a collision or clash with Turkey.
Vi vill inte ha någon sammanstötning eller konflikt med Turkiet.
collision (även: crash, smash-up, smash)
This collision between a bus and a juggernaut is the worst road traffic accident in the history of our country.
Denna krock mellan buss och långtradare är den värsta vägtrafikolyckan i vårt lands historia.
This collision was a grave warning and we should take note.
Denna kollision var en allvarlig varning och vi bör lägga den på minnet.
This directive relates to the protection of vulnerable road users in the event of a collision with a motor vehicle.
Detta direktiv gäller skyddet av oskyddade trafikanter i händelse av kollision med en bil.
We all know that nuclear power plants were not designed to withstand collisions with large aircraft, particularly jumbo jets.
Vi känner alla till att kärnkraftsanläggningar inte är konstruerade för att kunna stå emot en kollision med ett stort flygplan, i synnerhet inte en jumbojet.
We do not want a collision or clash with Turkey.
Vi vill inte ha någon sammanstötning eller konflikt med Turkiet.

Synonymer (engelska) till "collision":

collision
English

Användningsexempel för "collision" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Commission's proposal also intends to harmonise these collision rules, though.
Kommissionen avser dock även i sitt förslag att harmonisera dessa motstridiga regler.
EnglishI fear we may be drawn inexorably towards a collision of all the risks.
Jag fruktar att vi obevekligt kan dras mot en situation där alla risker kolliderar.
EnglishCyprus has often been overplayed as the reason for the collision of the trains.
Cypern har ofta överbetonats som skälet till att tågen kolliderat.
EnglishThis is nothing other than a head-on collision between both parties.
Detta är inget mindre än en frontalkollision mellan de båda parterna.
EnglishThere is no system yet that properly stops the collision of the numbers on the different sheep.
Det finns ännu inget system som hindrar att olika får ges samma nummer.
EnglishI fear we may be drawn inexorably towards a collision of all the risks.
Ju närmare valet kommer desto större blir möjligheterna för rådet att försvaga vissa ståndpunkter.
EnglishOne of the books is known in English translation as Collision: Globalisation and China's Reality Choice.
Den ena boken heter i översättning till engelska Collision Globalisation and Chinas Reality Choice.
EnglishMr President, finally there has been no collision of trains!
(EN) Herr talman! Det blev till sist ingen tågkollision!
EnglishOne of the books is known in English translation as Collision: Globalisation and China' s Reality Choice.
Den ena boken heter i översättning till engelska Collision Globalisation and Chinas Reality Choice.
EnglishI am referring particularly to collision avoidance systems.
Jag tänker framför allt på kollisionsundvikande system.
EnglishAt the present time, our fishermen carry out their work in constant fear of a collision with a merchant vessel.
Våra fiskares arbete innefattar i dag en ständig fruktan för att kollidera med ett handelsfartyg.
EnglishWe are locked on a collision course with climate change.
Vi är obönhörligen på väg mot klimatförändringar.
EnglishIt has to do with the collision between two philosophies.
Den gäller krocken mellan två filosofier.
EnglishDevelopment of effective collision avoidance systems could also help to further enhance protection of pedestrians.
Utveckling av effektiva kollisionsundvikande system skulle också kunna ytterligare öka skyddet för fotgängare.
EnglishWhen it comes to TRIPS and GATS, too, it is obvious that the EU is on a collision course with the developing countries.
Även när det gäller TRIPS och GATS är det uppenbart att EU befinner sig på kollisionskurs med u-länderna.
EnglishToday we can say that expectations of easier movement across borders have suffered a brutal collision with reality.
Idag kan vi säga att förväntningarna om enklare gränsövergångar har krockat med verkligheten på ett brutalt sätt.
EnglishToday we are on a collision course.
I dag befinner vi oss på kollisionskurs.
English- (ES) Mr President, on 12 August there was a collision in the Strait of Gibraltar between the New Flame cargo vessel and the Torm Gertrud oil tanker.
- (ES) Herr talman! Den 12 augusti kolliderade lastfartyget New Flame och oljetankern Torm Gertrud i Gibraltar sund.
Englishwas hired to deliver the bomb to the target... and set our countries on a collision course.
Han skickade den til USA, där en man som hette Mason, skulle leverera den till målet...... Och därmed sända vårt land på kollisionskurs.
EnglishSet collision course!