"collaborative" - Svensk översättning

EN

"collaborative" på svenska

EN collaborative
volume_up
{adjektiv}

collaborative (även: cooperative, helpful)
We are evolving to be a more collaborative and hearty species.
Vi utvecklas till att bli en mer samarbetsvillig och sundare art.

Användningsexempel för "collaborative" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCollaborative research remains the core and bulk of the framework programme.
Forskningssamarbetet fortsätter att vara ramprogrammets kärna och huvuddel.
EnglishHiMeC - collaborative project with Swedish industry to improve the tribological system.
HiMeC - samverkansprojekt med svensk industri för att förbättra tribologiska system.
EnglishGood practices for collaborative working and decision-making from the VIVACE project.
Riktlinjer för samarbetsförmåga och beslutsfattande från VIVACE-projektet.
EnglishAnd this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.
Och detta förtroendekapital kommer att avgöra vår tillgång till kollaborativ konsumtion.
EnglishOne of my favorite examples of collaborative lifestyles is called Landshare.
Ett av mina favoritexempel på kollaborativa livsstilar kallas Landshare.
EnglishSo today I'm going to talk to you about the rise of collaborative consumption.
Idag kommer jag prata med er om hur kollaborativ konsumtion ökar.
EnglishThey provide a model of collaborative approach to economic development.
De utgör en modell för en samarbetsattityd för ekonomisk utveckling.
EnglishHis approach to its production was a very collaborative one.
Hans förhållningssätt till dess utarbetande präglades starkt av samarbete.
EnglishCollaborative transnational research must remain a priority.
Gränsöverskridande forskningssamarbeten måste även i fortsättningen vara en prioritet.
EnglishProject Leader, Collaborative Research Centre SFB 656, 2005-2011.
Projektledare inom forskningssamarbetes centrum SFB 656, 2005-2011.
EnglishSo I want to just give you an example of how powerful collaborative consumption can be to change behaviors.
Så jag vill ge er ett exempel på hur kollaborativ konsumtion kan ändra våra vanor.
EnglishA study on Collaborative Work: Productivity, Creativity and Innovation Impacts and Implications
A study on Collaborative Work: Productivity, Creativity and Innovation Impacts and Implications
EnglishTomorrow, his collaborative method will be crowned with success.
I morgon kommer hans samarbetsmetod att belönas med framgång.
EnglishHere you will find unique collaborative environments and facilities.
Hos oss hittar du unika samarbetsmiljöer och faciliteter.
EnglishA study on Collaborative Work: Productivity, Creativity and Innovation Impacts and Implications
En studie på ett gemensamt arbete: Produktivitet, kreativitet och innovation effekter och konsekvenser
EnglishCollaborative technological projects have a dubious track record.
Tekniska samarbetsprojekt har tvivelaktiga meriter.
EnglishI wish to express my unreserved support for the collaborative research and development programmes in Europe.
Jag vill uttrycka mitt oreserverade stöd för programmen för samarbete inom forskning och utveckling i EU.
EnglishOur research areas are modelling and simulation, distributed collaborative engineering and product development.
Våra forskningsområden är Modellering och simulering, Distribuerat ingenjörsarbete och Produktutveckling.
EnglishI call this "groundswell collaborative consumption."
Jag kallar denna trend för kollaborativ konsumtion.
EnglishSo, I looked at games like World of Warcraft, which is really the ideal collaborative problem-solving environment.
Så jag studerade spel som World of Warcraft, som verkligen är den ideala miljön för kollektiv problemlösning.