"coincidence" - Svensk översättning

EN

"coincidence" på svenska

EN

coincidence {substantiv}

volume_up
coincidence (även: accident, affair, case, episode)
This is no random coincidence; as we pointed out on that previous occasion, it demonstrates a clear intention to use space for military purposes.
Att dessa två händelser sammanfaller är naturligtvis ingen tillfällighet, utan det visar, vilket vi även påpekade förra gången, på en tydlig avsikt att använda rymden för militära ändamål.
They were, by coincidence, guests from the French twin town of Chateau d'Ain, who had come for a meeting in Kroměříž in the east of the Czech Republic, which is the town I represent.
De var av en händelse gäster från den franska vänorten Chateau d'Ain som hade kommit för ett möte i staden Kroměříž, som jag företräder, i östra Tjeckien.
coincidence (även: accident, chance, hap, hazard)
It is no coincidence that Moldova is the poor relation in the European family.
Det är ingen slump att Moldavien är den europeiska familjens styvbarn.
It is no coincidence that the only minister is for foreign affairs.
Det är inte någon slump att den enda ministern är utrikesministern.
It is no coincidence that today's agenda started with the Commission working paper.
Det är ingen slump att dagens föredragningslista började med kommissionens arbetsdokument.
It is no coincidence that the Friday sitting has been abolished, Minister.
Att vi övergivit fredagen är ingen tillfällighet, herr minister.
I hope that it is a coincidence and that there is no connection.
Jag hoppas att det är en tillfällighet och att det inte finns något samband.
It is no coincidence that today we are adding another reason: democracy.
Det är ingen tillfällighet att vi i dag lägger till ytterligare ett skäl: demokrati.
This coincidence gives us cause to hope for significant changes.
Detta sammanträffande ger oss anledning att hoppas på betydande förändringar.
But these are not related processes; it is just a coincidence.
Dessa förlopp har inget samband, de är endast ett sammanträffande.
Is this a coincidence or a clever piece of counterfeiting?
Är det ett sammanträffande eller en skicklig förfalskning?

Synonymer (engelska) till "coincidence":

coincidence

Användningsexempel för "coincidence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis would seem to be a helpful coincidence giving our endeavours positive and proactive meaning.
Detta är ett bra tillfälle att ge vårt engagemang en proaktiv och positiv inriktning.
EnglishI must say that I am satisfied by the coincidence of views between both institutions here.
Jag måste säga att jag är nöjd med hur väl de båda institutionernas synsätt sammanfaller här.
EnglishIt is no coincidence that today we are adding another reason: democracy.
Ni kan inte säga att ni vill samarbeta med parlamentet och börja med att inte respektera dess beslut.
EnglishIs it because I had the filter that I have such a strong coincidence in writing about these things?
Är det tack vare filtret som jag upplever så många sammanträffanden när jag skriver om detta?
EnglishThere is a fundamental coincidence between the two reports.
De båda betänkandena sammanfaller på ett grundläggande sätt.
EnglishIt is no coincidence that the rapporteur should have dwelt at length on the concept of individual producer responsibility.
Föredraganden uppehöll sig inte för inte länge vid det enskilda tillverkaransvaret.
EnglishTax rates of 50% with a high standard of living and high levels of social services are not a coincidence.
Skattesatser på 50 procent och hög levnadsstandard med ett utbyggt social skydd är inga tillfälligheter.
EnglishOnly this lunchtime, by coincidence, has that report come to me.
Låt mig vara alldeles tydlig här och nu.
EnglishTo solve your coincidence, we have to put it into context.
För att lösa problemen måste vi kolla allt.
EnglishMy coincidence has to do with an African man.
Allt har med den afrikanske mannen att göra.
EnglishWhy don't we celebrate this great coincidence?
Varför frirar vi inte att vi träffats här?
EnglishMy coincidence is meaningless, isn't it?
Mina sammanträffanden är meningslösa, eller hur?
EnglishIt is no coincidence that the greatest proponents of this premature enlargement are former members of EFTA.
Det är symptomatiskt att de allra ivrigaste anhängarna av denna påskyndade utvidgning finns bland de tidigare Efta-medlemmarna.
EnglishAll the same, the coincidence is distressing.
Men sammanträffandet är ändå nedslående.
EnglishThat is why it is good that by coincidence the Commissioner who is to some extent an expert in the field is here tonight.
Därför är det bra att vi här i kväll händelsevis har den kommissionär som är någorlunda sakkunnig på detta område.
EnglishThe delay to which I have referred was the unfortunate coincidence of several matters having to be dealt with simultaneously.
Den försening som jag syftade på var det olyckliga sammanträffandet att flera frågor måste behandlas samtidigt.
EnglishThey won't let me see my coincidence file.
De låter mig inte se tillfällighets filen.
EnglishThis has nothing to do with my coincidence.
Det här har inget med slumpen att göra.
EnglishI doubt your coincidence is meaningful.
Jag tror inte ditt fall är meningsfullt.
EnglishIt is not a coincidence that when savers and consumer associations place a question mark over these bodies, they always repeat the same refrain.
Fram till dess att åtgärder vidtas för att minska denna klyfta kommer riskerna att hänga över oss.