"to coerce" - Svensk översättning

EN

"to coerce" på svenska

EN to coerce
volume_up
[coerced|coerced] {verb}

1. allmänt

It is incredibly unwise of the EU's old core states to coerce the rest of us without asking our citizens.
Det är oerhört obetänksamt av EU:s gamla kärnstater att tvinga resten av oss utan att fråga våra medborgare.
It also wants to coerce the Communist parties, who stand firmly by their principles, into abandoning them and integrating.
Den vill också tvinga kommunistpartier som håller fast vid sina principer att överge dem och integreras.
Countries should not be coerced, and it is unacceptable to take advantage of their famine.
Man får inte tvinga länder eller utnyttja deras svält.
It forms part of the global and integrated strategy of the imperialists to record data in order to control, coerce and terrorise anyone who opposes them.
Den utgör en del av imperialisternas globala och integrerade strategi för att registrera uppgifter i syfte att kontrollera, undertrycka och terrorisera dem som bekämpar dem.
to coerce (även: to subject, to overmaster)
They need to accept the fact that the European Constitution is dead and no campaign to coerce the masses will resurrect it.
Man måste godta det faktum att konstitutionen för Europa är död, och att ingen kampanj för att betvinga massorna kan få den att återuppstå.
to coerce

2. näringsliv

It is incredibly unwise of the EU's old core states to coerce the rest of us without asking our citizens.
Det är oerhört obetänksamt av EU:s gamla kärnstater att tvinga resten av oss utan att fråga våra medborgare.
It also wants to coerce the Communist parties, who stand firmly by their principles, into abandoning them and integrating.
Den vill också tvinga kommunistpartier som håller fast vid sina principer att överge dem och integreras.
Countries should not be coerced, and it is unacceptable to take advantage of their famine.
Man får inte tvinga länder eller utnyttja deras svält.
to coerce (även: to force, to impose, to oblige)
In terms of implants for purely cosmetic reasons, we need to look at what the advertising industry is doing in relation to coercing people into something that they may regret in later years.
När det gäller implantat för rent kosmetiska skäl behöver vi granska vad reklamindustrin gör i fråga om att påtvinga människor något som de kan komma att ångra senare i livet.

Användningsexempel för "to coerce" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFirstly, I do not believe that prosecuting parents who coerce their children into forced marriages is effective.
För det första anser jag inte att det är effektivt att åtala föräldrar som tvingar in sina barn i äktenskap.