"to coax" - Svensk översättning

EN

"to coax" på svenska

EN to coax
volume_up
[coaxed|coaxed] {verb}

The international community must now do everything it can to persuade, coax and put pressure on both sides to honour the commitments they have made.
Världssamfundet måste nu göra allt i dess makt för att övertyga, övertala och sätta press på båda sidor så att de uppfyller sina åtaganden.
to coax (även: to edge, to pry, to prize, to prise)
In conclusion, I favour the use of legislation to push, to coax and to accelerate change but there are many ways to crack an egg.
Avslutningsvis, jag är positivt inställd till användandet av lagstiftning för att driva på, lirka igenom och snabba på förändringar, men det finns många sätt att knäcka ett ägg.

Användningsexempel för "to coax" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   I would like to coax the President-in-Office out of his reluctance to make a further comment.
   – Jag skulle vilja leda rådsordföranden ur sin motvilja att fälla någon ytterligare kommentar.
EnglishIf the two sides have strayed from the roadmap's path of peace and reconciliation, we must coax them back.
Om båda sidor har kommit bort från fredens och försoningens väg måste vi mota tillbaka dem dit.
EnglishLet us coax it into democracy and liberty.
Låt oss med lämpor få in den på demokrati och frihet.
EnglishI salute the efforts of Commissioner Frattini and of the Finnish Presidency in trying to coax and cajole the Member States forward.
Jag välkomnar Franco Frattinis och det finska ordförandeskapets ansträngningar att försöka locka och mana medlemsstaterna framåt.