"to close in on" - Svensk översättning

EN

"to close in on" på svenska

EN to close in on
volume_up
{verb}

Libya has been invited to move towards formal relations with the EU as a Mediterranean partner and as a close neighbour.
Libyen har erbjudits att närma sig formella relationer med EU som Medelhavspartner och nära grannland.
It is therefore up to the European institutions to offer Croatia a close transatlantic relationship.
Jag kan bara instämma i vad Doris Pack sade och bekräfta att Kroatien gör stora ansträngningar för att närma sig Europeiska unionen.
Fellow Members, the round of consultations of the Hague Conference, which began seven years ago, is drawing to a close.
De samråd som hållits inom ramen för Haagkonferensen inleddes för sju år sedan och börjar nu närma sig sitt slut.
to close in on

Användningsexempel för "to close in on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Man beskyller Europeiska kommissionen för att den inte haft tillräcklig tillsyn.
EnglishI hope that the matter will be brought to a close under this British Presidency.
Jag hoppas att man når en överenskommelse under det brittiska ordförandeskapet.
EnglishTo close, I should like to congratulate Vladimir Maňka on his excellent report.
Avslutningsvis vill jag gratulera Vladimir Maňka till hans utmärkta betänkande.
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishLadies and gentlemen, the Commissioner's speech brings this debate to a close.
Ärade ledamöter, med kommissionärens inlägg förklarar jag debatten för avslutad.
EnglishThis is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
Det är inte så man fattar beslut nära medborgarna eller parlamentsledamöterna.
EnglishThis is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
Detta är ett långsiktigt projekt som kräver övervakning och mätbara framsteg.
EnglishLet us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
Låt oss hoppas att det blir ett steg mot ett socialt Europa som finns nära folket.
EnglishMr Solana, can we open the doors to the Balkans and close them to the Caucasus?
Herr Solana! Kan vi öppna dörrarna till Balkan och stänga dörrarna till Kaukasien?
EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Jag hörde Cecilia Malmström föreslå att vi, så att säga, borde avsluta dialogen.
EnglishForming close ties with those countries at an early age can only be beneficial.
Att tidigt i livet knyta starka band med dessa länder kan endast vara av godo.
EnglishWith a few painful compromises, it may perhaps close the financial perspectives.
I och med några smärtsamma kompromisser kanske det kan slutföra budgetplanen.
EnglishMr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.
Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.
EnglishThe catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
Fångstsektorn i sin helhet kommer att ha en vinst på nära noll eller ännu sämre.
EnglishWhat we have is the remote Europe of summits, not the close Europe of citizens.
Det vi har är ett EU på distans, med sina toppmöten, inte det nära medborgarnas EU.
EnglishGood regional policy can be achieved only with close cooperation from the regions.
En bra regionalpolitik kan endast uppnås genom ett nära samarbete från regionerna.
EnglishI believe that Iraq really is ready for close cooperation with the European Union.
Jag tror att Irak verkligen är redo för ett nära samarbete med Europeiska unionen.
EnglishThe Council and Parliament must now work in close cooperation and as equals.
Nu måste rådet och parlamentet verka i nära samarbete och som jämbördiga parter.
EnglishIt has taken over 20 years to construct this Constitution but we are getting close.
Det har tagit över 20 år att konstruera konstitutionen, men vi börjar komma nära.
EnglishAt that time the transmission system was operating close to its safety limits.
Överföringssystemet drevs under denna period på gränsen av vad som var säkert.