EN climbing
volume_up
{substantiv}

climbing (även: climb, clamber)

Synonymer (engelska) till "climbing":

climbing
climb

Användningsexempel för "climbing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere are still considerable difficulties in climbing up the career ladder.
Fortfarande finns det åtskilliga underskott vid klättringen uppför karriärstegen.
EnglishLet us think of those who have started the painstaking process of climbing the stairs.
Vi måste tänka på dem som har börjat den besvärliga klättringen uppför trapporna.
EnglishYou will remember the provisions recently presented to us on climbing ladders.
Ni minns säkert bestämmelserna för att gå upp på stegar som nyligen lades fram för oss.
EnglishSo this is us climbing onto the trees and putting it up over the Sayan Valley in Indonesia.
Så det här är vi som klättrar i träd och sätter upp det över dalen Sayan i Indonesien.
EnglishA flying animal needs a different kind of model from a walking, climbing or swimming animal.
Ett flygande djur behöver en annan sorts modell än ett gående, klättrande eller simmande djur.
EnglishThe number of open access articles is also steadily climbing.
Antalet artiklar med öppen access ökar också stadigt.
EnglishClimbing the north face of the Eiger might have been easier.
Att ta sig upp för Eigers nordvägg kan vara enklare.
EnglishWhen climbing Mount Olympus I stopped to taste the Olympian honey, the honey of the gods of Greece.
När jag nyligen besteg berget Olympos fick jag tillfälle att smaka den olympiska honungen, honungen som äts av Greklands gudar.
EnglishIt is precisely at this moment that the country is climbing out of an economic trough in a most spectacular manner.
Det är ju just nu som landet på ett nästan spektakulärt sätt håller på att ta sig upp ur en djup ekonomisk svacka.
EnglishAssets on the stock markets are huge and speculators are now climbing aboard instead of investing in raw materials.
Tillgångarna på börsmarknaderna är enorma, och spekulanterna klättrar nu ombord istället för att investera i råvaror.
EnglishTen years climbing the fucking walls.
Tio års klättrande på väggarna, för helvete!
EnglishAnd our ratings are climbing.
EnglishWage slavery or unemployment, climbing the career ladder or having the door slammed in your face – these are the choices faced by our highly qualified young people.
Slavlön eller arbetslöshet, komma upp sig eller få nobben – det är dessa val våra unga högkvalificerade människor möter.
EnglishIf, for example, house prices are routinely described as climbing and climbing, higher and higher, people might naturally assume that that rise is unstoppable.
Om, till exempel, huspriser rutinmässigt beskrivs som klättrande och klättrande, högre och högre, kan folk helt naturligt anta att den stigningen är ostoppbar.
EnglishTime and time again we feel as if we are slowly and painfully climbing a slope and then, when it seems as if we are about to touch the sky, we plummet sharply back to square one.
Gång på gång, långsamt och mödosamt, tar vi oss upp för en backe och när vi nästan kan röra vid himlen, kastas vi handlöst nästan ända ner till botten igen.
EnglishThe number of open access articles is also steadily climbing. “If you don’t publish on the internet you are losing out in a big way,” according to David Lawrence head of LiU Electronic Press.
Antalet artiklar med öppen access ökar också stadigt. "Den som inte publicerar på nätet förlorar massor" säger David Lawrence, chef för LiU Electronic Press. (2012-10-14)
EnglishHowever, it has been noticed that under certain circumstances poles can get conductive enough to result in hazardous or even lethal current for power line maintenance workers climbing the pole.
Det har dock visat sig att under vissa omständigheter kan stolpar bli så ledande att det resulterar i farliga eller dödliga strömmar för underhållsarbetare som klättrar i stolpen.