"clientele" - Svensk översättning

EN

"clientele" på svenska

volume_up
clientele {substantiv}

EN clientele
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

clientele (även: adherent, backer, follower, following)
clientele (även: custom, goodwill, connection)
Those children have been forced back into the chain of prostitution, which notoriously serves a European clientele.
Dessa barn har tvingats tillbaka in i prostitutionskedjan, vilken som bekant tjänar en europeisk kundkrets.
They believe that freedom of competition will lead to growth and make the railways attractive to a broader clientele that has not been using them up to now.
De anser att konkurrensfriheten kommer att leda till tillväxt och göra järnvägarna attraktiva för en bredare kundkrets som hittills inte har använt sig av dem.
clientele (även: connection)
In addition, very large numbers of workers' and employers' organisations have approached us repeatedly in recent weeks and months; showing that Europe affects their clientele.
Dessutom har stora antal arbetar- och arbetsgivarorganisationer vid upprepade tillfällen kontaktat oss de senaste veckorna och månaderna, och visat att Europa angår deras klientel.
clientele

2. historievetenskap

clientele

Synonymer (engelska) till "clientele":

clientele

Användningsexempel för "clientele" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is strongly reminiscent of clientele politics for the benefit of certain regions of the world.
Detta påminner starkt om politiska favörer för att gynna vissa regioner i världen.
EnglishThose children have been forced back into the chain of prostitution, which notoriously serves a European clientele.
Ordförandeskapet kommer inte att hindra att någon fråga tas upp i debatten med rådet.
EnglishI am personally convinced – I have said this before and I repeat it now – that the clientèle needs to be deterred.
Jag är personligen övertygad om – jag har sagt det förut och jag upprepar det nu – att kunderna måste avskräckas.
EnglishThese include in particular schools, local authorities, banks or even tourism organisations with an international clientele.
Här kan man främst nämna skolor, myndigheter, banker och företag med internationell inriktning inom turistbranschen.