EN

clever {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
That was a very clever way, Mr Bourlanges, of jumping the queue on explanations of vote.
Det var ett mycket smart sätt, herr Bourlanges, att ta sig före i kön för röstförklaringarna.
It is not simply a question of being weak yet clever, or being dynamic yet clumsy.
Det är inte bara en fråga om att vara svag men smart, eller om att vara dynamisk men klumpig.
What you're looking at is a result of clever programming.
Det du tittar på är resultatet av smart programmering.
In it, the superior work of a clever politician and a great lawyer are united.
Det förenar skickligheten hos en duktig politiker och en framstående jurist.
Commissioner, I know you to be a clever and hard-working budget Commissioner.
Jag känner er som en duktig och flitig budgetkommissionär.
He is a very good looking, extremely clever young man, and we congratulate him on this report!
Det är en mycket stilig ung man och han är mycket duktig, och vi gratulerar till betänkandet!
Is this a coincidence or a clever piece of counterfeiting?
Är det ett sammanträffande eller en skicklig förfalskning?
It might have been written by a clever lobby of drug traffickers if it had not been different.
Om det hade upprättats av en skicklig lobbyist för narkotikasmugglarna hade det inte sett annorlunda ut.
I also think that Mr Liikanen is an incredibly clever man because he runs the Coal and Steel Union for nothing.
Så tycker jag också, att Liikanen är en otroligt skicklig herre, eftersom han administrerar kol- och stålunionen gratis.
It's not respectful, and it's not very clever to think that way.
Det är inte respektfullt och det är inte särskilt intelligent att tänka så.
. ~~~ And I think we are a clever species sometimes.
Jag har ingenting emot effektivitet, och jag tror att vi är en intelligent art, ibland.
Let them negotiate: I can assure you they are excellent and extremely clever negotiators.
Jag kan försäkra er om att de är excellenta och mycket intelligenta förhandlare.
clever (även: apt, brainy, bright, gifted)
Which is great, because the Romans did not actually think that a genius was a particularly clever individual.
Romarna ansåg alltså inte- -att en genius var en begåvad individ.
Who knows, though, what can occur to ‘ such clever people’?
Men vem vet vad ” sådana där begåvade människor ” kan hitta på?
clever
2. "skilful"
clever
volume_up
fiffig {adj.} [slang]
3. amerikansk engelska
Well then, I thought: why can we too not manage to be as clever as criminals, who do succeed in making ugly things beautiful?
Då tänkte jag: varför kan inte vi vara lika duktiga som brottslingarna som lyckas göra det fula vackert?

Användningsexempel för "clever" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
Vi, och Afrika, måste vara smarta och utnyttja denna potential i och för Afrika.
EnglishCommissioner, I know you to be a clever and hard-working budget Commissioner.
(DA) Fru kommissionär! Jag känner er som en duktig och flitig budgetkommissionär.
EnglishIn it, the superior work of a clever politician and a great lawyer are united.
Det förenar skickligheten hos en duktig politiker och en framstående jurist.
EnglishThe reallocation of Eurojust to category 3, however, is not such a clever move.
Att skriva in Eurojust i utgiftskategori 3 är emellertid inte ett särskilt lyckat val.
EnglishLet them negotiate: I can assure you they are excellent and extremely clever negotiators.
Jag kan försäkra er om att de är excellenta och mycket intelligenta förhandlare.
EnglishIt is actually quite clever how they manage to turn up in all the places that matter.
Egentligen är det beundransvärt hur de lyckas manifestera sig på poster som spelar roll.
EnglishIt is not simply a question of being weak yet clever, or being dynamic yet clumsy.
Det är inte bara en fråga om att vara svag men smart, eller om att vara dynamisk men klumpig.
EnglishWe must not reinvent the wheel, because this would be neither efficient nor clever.
Vi får inte återuppfinna hjulet, eftersom det varken skulle vara effektivt eller förståndigt.
EnglishPerhaps I am not clever enough, but the truth is that I could not fully understand them.
Kanske jag inte är uppgiften vuxen, men jag förstod verkligen inte allt.
EnglishThis would not make us look very clever if the matter were subsequently to be taken to court.
Vi skulle stå med nog så långa ansikten om frågan kom att föras till domstol.
EnglishYou have the floor, Mr Fischler, to reply to Mrs Ferrer's clever supplementary question.
Ni har ordet, herr Fischler, för att besvara denna subtila kompletterande fråga från Ferrer.
EnglishIt's not respectful, and it's not very clever to think that way.
Det är inte respektfullt och det är inte särskilt intelligent att tänka så.
EnglishThat was a very clever way, Mr Bourlanges, of jumping the queue on explanations of vote.
Det var ett mycket smart sätt, herr Bourlanges, att ta sig före i kön för röstförklaringarna.
EnglishThe development partnerships are a very clever idea, even though they are experimental.
Utvecklingspartnerskapen är en mycket klok idé, trots att de befinner sig på experimentstadiet.
English. ~~~ And I think we are a clever species sometimes.
Jag har ingenting emot effektivitet, och jag tror att vi är en intelligent art, ibland.
EnglishSo globalisation does not benefit us Europeans, but we are so clever.
Globaliseringen gynnar därför inte européerna, men vi är så smarta.
EnglishIt has been said that clever people correct their mistakes whilst the stupid thrive on them.
Det har sagts att intelligenta människor begår misstag medan de enfaldiga håller fast vid dem.
EnglishIt is time to box clever, to do our part but to ensure that the rest of the world does the same.
Det är dags att agera smart, att göra vår del men se till att övriga världen gör detsamma.
EnglishHe is a very good looking, extremely clever young man, and we congratulate him on this report!
Det är en mycket stilig ung man och han är mycket duktig, och vi gratulerar till betänkandet!
English. - (NL) The report on the roadmap for renewable energy is a clever piece of work.
skriftlig. - (NL) Betänkandet om en färdplan för förnybar energi är ett skickligt utfört arbete.

"clever girl" på svenska

clever girl
Swedish
  • smart flicka
  • smart tjej
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "clever":

clever
cleverness