"to clear away" - Svensk översättning

EN

"to clear away" på svenska

EN to clear away
volume_up
{verb}

to clear away (även: to abstract, to banish, to cross out, to delete)
Today, when anyone of us could become the next victim, the Union needs to act in order to clear away this shameful sore.
I dag när vem som helst kan bli nästa offer måste EU agera för att ta bort denna skamfulla varböld.
to clear away (även: to clear, to lift, to lighten, to relieve)
to clear away (även: to blow over, to break, to clear, to disband)
to clear away
to clear away
to clear away (även: to clear, to remove)

Användningsexempel för "to clear away" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHow, though, may we clear away the doubts that surface again and again, even in the amendments before us?
Men hur skall man bli av med de tvivel som hela tiden dyker upp, även i de ändringsförslag vi har framför oss?
EnglishBut let me make it clear right away that we also thought that a change in title was needed to make this clear.
Men framför allt är det nödvändigt med ett klargörande, som vi också vill markera genom att ändra rubriken.
EnglishLet us quickly clear away any misunderstandings.
Låt oss snabbt undanröja eventuella missförstånd.
EnglishThe compromise motions that we will be voting on tomorrow send a clear signal away from the CO2 hysteria and towards greater road safety.
De kompromissförslag som vi ska rösta om i morgon sänder ut en tydlig signal som går från koldioxidhysterin och mot mer vägsäkerhet.
EnglishWe can lend support, and we can help the Russians to help themselves, so that they will be able to clear away the ballast of the Soviet regime and the planned economy.
Vi kan erbjuda stöd och hjälp till självhjälp, så att man lyckas befria sig från bördorna från Sovjetregimen och planekonomin.
English(FR) Madam President, I should like to make it clear straight away that I totally disapprove of the remarks that Mrs Sinclaire has just made against Mrs Ashton.
(FR) Fru talman! Låt mig omedelbart göra klart att jag tar totalt avstånd från det som Nicole Sinclaire just har sagt om Catherine Ashton.
EnglishI would like to make it clear straight away that, if Europe does not intervene, aspects such as quality of life, the economy and social factors will very much be in the balance.
Jag skulle direkt vilja hävda att om inte Europa agerar i denna fråga så kommer det att uppstå en svidande konkurrens i fråga om valet mellan livskvalitet, ekonomi och sociala aspekter.