"censorship" - Svensk översättning

EN

"censorship" på svenska

volume_up
censorship {substantiv}
volume_up
censor {substantiv}
EN

censorship {substantiv}

volume_up
censorship (även: check, check-up, checkup, command)
Vietnam enforces preventive censorship, and all media are under party control.
Vietnam tillämpar preventiv censur och alla medier står under partiets kontroll.
State control and censorship were sections of a draft amendment to a communications bill.
Statlig kontroll och censur ingick i ett förslag till ändring av kommunikationslagen.
Our task is to exercise parliamentary control, and so we cannot on any account impose self-censorship, which is open to abuse.
Vi har till uppgift att utöva parlamentarisk kontroll och därför kan vi under inga omständigheter införa en självcensur som kan missbrukas.
censorship
So I am not in favour of censorship but of self-regulation, and codes of conduct.
Ingen censur alltså men däremot självkontroll, förhållningsregler.
In plain English, that means censorship and surveillance of their users.
På klarspråk betyder det helt enkelt censur och övervakning av dess användare.
Censorship and media bans are, of course, widespread and persistent.
Censur och medieförbud existerar förstås fortfarande och är mycket utbrett.

Synonymer (engelska) till "censorship":

censorship
censor
English

Användningsexempel för "censorship" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCensorship needs to end and freedom of the media and expression need to be restored.
Censuren måste upphöra och pressfriheten och yttrandefriheten måste återinföras.
EnglishTwo sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
Två avsnitt gör det faktiskt möjligt för regeringen att direkt censurera medierna.
EnglishThe European Parliament's current resolutions are nothing short of self-censorship.
Europaparlamentet bedriver med sin resolution i dag en regelrätt självcensur.
EnglishA sometimes supine judiciary, and suspicions of self-censorship, give grounds for concern.
En ibland likgiltig domarkår och misstankar om självcensur ger anledning till oro.
EnglishFurthermore, censorship restricts the free movement of services in Europe.
Dessutom begränsar censuren den fria rörligheten på tjänster i Europa.
EnglishIn reality, the latter will act as a powerful instrument of censorship.
Detta kommer i praktiken att fungera som ett effektivt censurinstrument.
EnglishTurkey is attempting to impose censorship on the international community regarding this matter.
Turkiet försöker censurera det internationella samfundet när det gäller denna fråga.
EnglishEven the weblogs of people in Thailand have been shut down and subjected to censorship.
Till och med bloggar som drivs av privatpersoner i Thailand har stängts ner och censurerats.
EnglishAll the media have to submit to the censorship diktats of the parties.
Samtliga medier tvingas rätta sig efter partiernas censurföreskrifter.
EnglishWe should also welcome the fact that steps have been taken to end press censorship in the country.
Vi borde också välkomna de framsteg som har gjorts för att stoppa presscensuren i landet.
EnglishLet us not forget that the most perverse way of eliminating the media is to initiate self censorship.
Vi får inte glömma att det värsta sättet att undanröja media är att införa självcensur.
EnglishMany media are under government control or operate self-censorship.
Många medier kontrolleras av regimen eller bedriver självsensur.
EnglishMr President, in an earlier life I was chairman of a film censorship committee in Manchester.
Herr ordförande! Tidigare i mitt liv var jag ordförande för en kommitté för filmcensur i Manchester.
EnglishThe reality is that freedom of speech and press freedom are succumbing to a strict self-censorship.
Sanningen är att yttrande- och pressfriheten håller på att duka under för den stränga censuren.
English(FI) Madam President, like the honourable Member, the Council is worried about tighter press censorship in China.
Rådet är precis som ledamoten oroat över den skärpta presscensuren i Kina.
EnglishThe international community unanimously declared this to be a further step towards media censorship in Kenya.
Världssamfundet förklarade enhälligt detta som ytterligare ett steg mot mediecensur i Kenya.
EnglishLong live censorship!
Filterprogramvara, uppförandekoder, självreglering, fördömande av andra … länge leve censuren!
EnglishI am in favour of minimal censorship but not of none.
Jag är för en så liten censurering som möjligt men inte helt emot.
EnglishI am thinking particularly here of the strict rules in Singapore regarding censorship on the Internet.
Då tänker jag i första hand på de stränga reglerna i Singapore när det gäller censuren av Internet.
EnglishCensorship of the media has never been so rigid as it is now.
Mediecensuren har aldrig varit så strikt som den är nu.