"cease" - Svensk översättning

EN

"cease" på svenska

volume_up
cease {substantiv}

EN cease
volume_up
{substantiv}

cease (även: lay-off, pause, recess, residence)
We should take a break from that, because what we must do is to bring about a cease-fire.
Vi bör göra ett uppehåll, för vad vi verkligen måste få till stånd är ett eldupphör.

Synonymer (engelska) till "cease":

cease

Användningsexempel för "cease" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe have to do everything in our power to make sure that this cease-fire lasts.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att se till att denna vapenvila består.
EnglishIf this does not happen the college of Commissioners will cease to have my support.
Om detta inte sker kommer kommissionärskollegiet inte längre att erhålla mitt stöd.
EnglishOne particular priority is that bureaucracy should cease to put obstacles in the way.
En särskild prioritering är att byråkrati inte ska kunna sätta käppar i hjulet.
EnglishThe production of landmines and their export to the country must also cease.
Likaledes måste man sätta stopp för produktionen och exporten av minor till landet.
EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Vi är här i dag för att kräva eldupphör och ett slut på slakten av civila.
EnglishIn that respect, we support the efforts of Egypt to broker a cease-fire.
I detta avseende stöder vi Egyptens ansträngningar att mäkla för ett eldupphör.
EnglishIn 1945, the outside world agreed that these states should cease to exist permanently.
Yttervärlden ansåg 1945 att man för evigt måste göra slut på dessa staters existens.
EnglishIf I feel myself to be a European, it does not mean that I cease to be a Czech.
Bara för att jag känner mig som europé upphör jag inte att vara tjeck.
EnglishI very much welcome the cease-fire negotiated on Monday in the Presevo Valley.
Jag välkomnar varmt det eldupphöravtal som man förhandlade fram i måndags i Presovodalen.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
I dag måste vi utfärda en tydlig begäran om eldupphör, men det räcker inte.
EnglishIn accordance with decisions taken earlier, it will cease in July 2002.
Enligt beslut som tagits tidigare upphör den med sin verksamhet i juni 2002.
EnglishThey are an opportunity for the House to become involved, and cease to be a mere spectator.
De ger parlamentet tillfälle att delta i stället för att bara vara åskådare.
EnglishHe is a vile despot and we must cease all links with him and his regime.
Han är en avskyvärd despot och vi bör bryta alla förbindelser med honom och hans regim.
EnglishPensioners are often the victims of robbery and it would be helpful if this were to cease.
Ofta drabbas de av väskryckningar som det vore bra att slippa i framtiden.
EnglishUnder Objective 2, it has often happened that actions cease at district boundaries.
Inom Mål 2 har vi ofta fått se hur åtgärderna begränsas till att omfatta ett enstaka kvarter.
EnglishIt is essential that the cease-fire be respected, it is essential that peacekeepers be involved.
Vapenvilan måste till varje pris respekteras och fredsbevarande styrkor sättas in.
EnglishIf we do not, we will cease to have any control whatsoever over the situation.
Om vi inte gör detta, förlorar vi all kontroll över situationen.
EnglishThe manufacture, use and marketing of methyl bromide is to cease by the year 2001.
En extra stimulans i sammanhanget är att fördelarna är betydligt större än övergångskostnaderna.
EnglishUnfortunately, Mr President, the cease-fire is extremely fragile and tension is again mounting.
Tyvärr är vapenstilleståndet oerhört bräckligt och det spända läget skärps återigen.
EnglishIf the violence does not cease, we will have to do something to assist the process from outside.
Om våldet inte upphör tror jag att vi måste bidra till denna process utifrån.