EN

car {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The man who was killed in that car, my car, uh, Cato's car, was not me.
Mannen som omkom i min bil - Catos bil - var inte jag.
Here's our new car: It gets great gas mileage, it has leather seats, buy our car.
. ~~~ Här är din nya bil.
And should the directive be retrospective to cover every car that has ever been made?
Och skall direktivet retroaktivt omfatta varje bil som någonsin tillverkats?
car (även: basket, hoop, tray, wicker)
And pretty soon, they began shipping that coal, ton by ton, rail car by rail car, boatload by boatload, back to China and elsewhere around the world.
Och ganska snart började de skeppa det kolet ton för ton tågvagn för tågvagn, båtlast för båtlast tillbaks till Kina och andra ställen runt jorden.
2. luftfart
car (även: nacelle)
3. amerikansk engelska
car (även: cage)
SV

Care index {egennamn}

volume_up
1. "Samspel mellan barn och förälder"
Care index
volume_up
Care index {egenn.} (method)

Användningsexempel för "car" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn Germany, every seventh job depends directly or indirectly on car manufacture.
I Tyskland är vart sjunde jobb direkt eller indirekt beroende av biltillverkning.
EnglishWe have such an agreement with the car industry, which means a reduction of 15 %.
Vi har ett sådant avtal med bilindustrin som innebär en minskning på 15 procent.
EnglishThere is also the legislation on car emissions, with the target of 120 grammes.
Sedan har vi även lagstiftningen om utsläpp från bilar med ett mål på 120 gram.
EnglishThis is a key aspect for strategic investors, such as those in the car market.
Detta är en viktig aspekt för strategiska investerare, t.ex. inom bilbranschen.
EnglishThe car-based society as we know it today has thus been given a suspended sentence.
Det bilburna samhälle som vi har i dag har med andra ord fått en villkorlig dom.
EnglishOf course, it takes a great deal of work to produce a competitive electric car.
Naturligtvis krävs det mycket arbete för att producera en konkurrenskraftig elbil.
EnglishThey relate to safer car fronts and the very important issue of blood alcohol.
De gäller säkrare bilfronter och den mycket viktiga frågan om alkohol i blodet.
EnglishWhen we park in a big parking lot, how do we remember where we parked our car?
När vi parkerar på en stor parkering, hur kommer vi då ihåg var vi ställde bilen?
EnglishWhat use is it if a car produces outstanding figures when tested at 20 degrees?
Vad hjälper det om en bil visar lysande värden i en testcykel som utförs vid 20ºC?
EnglishHere's our new car: It gets great gas mileage, it has leather seats, buy our car.
Vi gör alltid det bästa för klienterna som vi arbetar för. ~~~ Här är din nya bil.
EnglishWe have to be very careful that we do not do the same with the car industry.
Vi måste vara väldigt försiktiga så att det inte blir likadant med bilindustrin.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Jag kommer från Tyrolen, en region som påverkas mycket starkt av utsläpp från bilar.
EnglishIn Project Baldos, civil engineering students build a fuel-efficient concept car.
I projekt Baldos utvecklar civilingenjörsstudenter en bränslesnål konceptbil.
EnglishThe car industry does not seem to credit its customers with much common sense.
Bilindustrin tycks inte tro att deras kunder har särskilt mycket sunt förnuft.
EnglishPeople do not just need to drive such a car, they have to be able to pay for it too.
Människor måste inte bara köra en sådan bil, de måste kunna betala för den också.
EnglishWe never travelled in the same car twice, because we knew we were being monitored.
Vi reste aldrig i samma bil två gånger eftersom vi visste att vi övervakades.
EnglishAnd I think this gives you a good idea of why parents think car seats are so great.
Jag tror att det ger en bra bild av varför föräldrar tror att bilstolar är så bra.
EnglishIn general, taxation should focus on a car' s use and not its purchase price.
Överhuvudtaget är det bilens användning och inte dess inköp som bör beskattas.
EnglishWe need to complete the internal market for car tuning parts and spares, for example.
Vi måste bland annat fullborda den inre marknaden för trimnings- och reservdelar.
EnglishThe big car manufacturers also say that the US must reduce its dependency upon petrol.
De stora biltillverkarna säger också att man i USA måste minska bensinberoendet.

"carbon dioxide gas" på svenska

carbon dioxide gas
Swedish
  • koldioxid gas
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"card game" på svenska

card game
Swedish
  • kortspel
Mera chevron_right

"career goal" på svenska

career goal
Swedish
  • karriär mål
  • karriärmål
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "car":

car
armoured car
baggage car