"calm" - Svensk översättning

EN

"calm" på svenska

volume_up
calm {substantiv}

EN calm
volume_up
{substantiv}

calm (även: peace, serenity, quietude)
volume_up
ro {utr.}
(FR) Mr President, I would also like to make a comment about calm and order in our work.
Jag vill också uttala mig om lugn och ro i vårt arbete.
We need one that offers legal certainty to everyone, and for that calm consideration is vital.
Vi behöver en strategi som erbjuder rättssäkerhet för alla, och därför är det nödvändigt att överväga detta i lugn och ro.
The Council then debated the issue in a calm atmosphere where everybody had the chance to speak and be heard.
Inom rådet diskuterade man sedan denna redogörelse, då man lyssnade till varandras ståndpunkter i lugn och ro.
We should not be lulled by the calm here in Parliament into underestimating just how terrible the problems being created are.
Vi får inte i vårt parlaments stillhet, herr talman, undervärdera omfattningen av de skrämmande problem som skapas.
volume_up
lugn {neut.}
In this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
PPE-ledamöterna i min grupp manar till lugn och förnuft i denna upphetsade debatt.
The EU should adopt a calm but determined stance on the situation in Ukraine.
Europeiska unionen bör inta en lugn men bestämd hållning till situationen i Ukraina.
Our first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
Vårt viktigaste ansvar i kväll är att uppmana till lugn och dialog.

Användningsexempel för "calm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishClear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.
Blå himmel, svalor som kommer från alla håll, spegelblankt hav, underbart solsken.
English(ES) Mr President, we will see if I can bring a little calm to this fierce debate.
(ES) Herr talman! Vi får se om jag kan lugna ned den här hätska debatten lite.
EnglishMr President, I would ask the wild boar roaming wild out there to calm down.
Herr talman! Jag ber att den vilt råmande vildsvinshopen där ute lugnar ned sig.
EnglishIn this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
PPE-ledamöterna i min grupp manar till lugn och förnuft i denna upphetsade debatt.
EnglishI therefore believe that this strategy shows composure, and is calm and lucid.
Därför anser jag att vi med denna strategi visar fattning och är lugna och tydliga.
EnglishWe must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
Nu måste vi lugna ner oss och inte fortsätta att tala om hur allvarlig krisen är.
EnglishNow calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
Lugnet har återkommit till Al-Ayun, men bakomliggande spänningar kvarstår.
EnglishPolitical calm, allowing the political landscape in Kosovo to take shape, are musts.
Politisk vila, utkristallisering av det politiska landskapet i Kosovo är ett must.
EnglishI very much hope that we can have this debate in as calm a way as possible.
Jag hoppas innerligt att diskussionen kan föras i en så lugn atmosfär som möjligt.
EnglishThe EU should adopt a calm but determined stance on the situation in Ukraine.
Europeiska unionen bör inta en lugn men bestämd hållning till situationen i Ukraina.
EnglishThe dialogue on this must be reasonable and calm, and based on good analysis.
Vi måste föra en förnuftig och lugn diskussion baserad på en god analys.
EnglishThe mid-term review should be a time for clear, calm analysis and stocktaking.
Halvtidsöversynen bör vara ett tillfälle för en tydlig och sansad analys och inventering.
EnglishThis was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.
Detta var EU:s sätt att tala om för de globala marknaderna att lugna ner sig.
EnglishI was strangely calm waiting to meet the woman Derek dated before me.
Det var konstigt lungt att vänta på att möta kvinnan Derek träffade innan mig.
EnglishI find it rather good that we can now work in an atmosphere of calm.
Jag däremot tycker att det är bra att vi nu kan arbeta i en så här seren sfär.
English(FR) Mr President, I would also like to make a comment about calm and order in our work.
(FR) Herr talman! Jag vill också uttala mig om lugn och ro i vårt arbete.
EnglishThat fact may help him and others to calm the excessive nerves they so often display.
Detta faktum kan hjälpa honom och andra att lugna de upprörda nerver som de så ofta visar.
EnglishThe European Union must do whatever it can to help ensure that calm and caution prevail.
EU måste göra sitt för att se till att lugnet och säkerheten återställs.
EnglishI always stay calm, even when something is unpleasant or difficult for me.
Jag är alltid lugn, även om något är obehagligt eller svårt för mig.
EnglishWe need, though, to be calm in action, so we need to have had a good night’s sleep.
Ändå måste vi agera med lugn, så vi måste ha fått god nattsömn.