"calm" - Svensk översättning

EN

"calm" på svenska

volume_up
calm {substantiv}

EN calm
volume_up
{substantiv}

calm (även: peace, serenity, quietude)
volume_up
ro {utr.}
(FR) Mr President, I would also like to make a comment about calm and order in our work.
Jag vill också uttala mig om lugn och ro i vårt arbete.
We need one that offers legal certainty to everyone, and for that calm consideration is vital.
Vi behöver en strategi som erbjuder rättssäkerhet för alla, och därför är det nödvändigt att överväga detta i lugn och ro.
The Council then debated the issue in a calm atmosphere where everybody had the chance to speak and be heard.
Inom rådet diskuterade man sedan denna redogörelse, då man lyssnade till varandras ståndpunkter i lugn och ro.
We should not be lulled by the calm here in Parliament into underestimating just how terrible the problems being created are.
Vi får inte i vårt parlaments stillhet, herr talman, undervärdera omfattningen av de skrämmande problem som skapas.
volume_up
lugn {neut.}
In this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
PPE-ledamöterna i min grupp manar till lugn och förnuft i denna upphetsade debatt.
The EU should adopt a calm but determined stance on the situation in Ukraine.
Europeiska unionen bör inta en lugn men bestämd hållning till situationen i Ukraina.
Our first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
Vårt viktigaste ansvar i kväll är att uppmana till lugn och dialog.

Användningsexempel för "calm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishClear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.
Blå himmel, svalor som kommer från alla håll, spegelblankt hav, underbart solsken.
EnglishMr President, I would ask the wild boar roaming wild out there to calm down.
Herr talman! Jag ber att den vilt råmande vildsvinshopen där ute lugnar ned sig.
EnglishPolitical calm, allowing the political landscape in Kosovo to take shape, are musts.
Politisk vila, utkristallisering av det politiska landskapet i Kosovo är ett must.
EnglishNow calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
Lugnet har återkommit till Al-Ayun, men bakomliggande spänningar kvarstår.
EnglishThe mid-term review should be a time for clear, calm analysis and stocktaking.
Halvtidsöversynen bör vara ett tillfälle för en tydlig och sansad analys och inventering.
EnglishI was strangely calm waiting to meet the woman Derek dated before me.
Det var konstigt lungt att vänta på att möta kvinnan Derek träffade innan mig.
EnglishI find it rather good that we can now work in an atmosphere of calm.
Jag däremot tycker att det är bra att vi nu kan arbeta i en så här seren sfär.
EnglishDenmark's success at the Copenhagen Summit would then merely be the calm before the storm.
Då blir Danmarks succé vid toppmötet i Köpenhamn bara lugnet före stormen.
EnglishThe European Union must do whatever it can to help ensure that calm and caution prevail.
EU måste göra sitt för att se till att lugnet och säkerheten återställs.
EnglishIn the meantime, it is the responsibility of both parties to ensure that calm is restored.
I avvaktan på detta måste ett återställande av lugnet betraktas som båda parternas ansvar.
EnglishThere will be friendship, calm, openness but also a certain strictness in the enlargement process.
Det kommer att bli vänskap, harmoni och öppenhet, men också stränghet i utvidgningen.
EnglishCaptain Camara's decision not to run could allow calm to return.
Kapten Camaras beslut att inte kandidera kan göra att lugnet återvänder.
English(NL) In the meantime, it is the responsibility of both parties to ensure that calm is restored.
I avvaktan på detta måste ett återställande av lugnet betraktas som båda parternas ansvar.
EnglishThis is nothing, however, that a calm public debate could not put right.
Men detta är ingenting som man inte kan komma till rätta med inom ramen för en sansad offentlig debatt.
EnglishI believe that if this can be achieved, and if people remain calm, new prospects will open up for Kosovo.
Därför kan jag inte ge er ett klart svar, men vår ledstjärna i dag är resolution 1544.
EnglishThis is nothing, however, that a calm public debate could not put right.
Av stor betydelse är också de erfarenheter som har gjorts i olika EU-länder under hela den här perioden.
EnglishBut we must watch out - it could be the calm before the storm, because there is every sign of a storm brewing.
Vi får passa oss så att det inte är lugnet före stormen, ty tecknen pekar på storm!
EnglishWe need a calm, unified, but critical and independent position on the USA.
Vi behöver en avspänd och suverän men samtidigt kritisk och självständig hållning gentemot Förenta staterna.
EnglishMr President, this is a plea for everyone to calm down a little on the subject of this debate on racism.
Herr talman! Jag skulle bara vilja att vi lugnade oss lite när det gäller debatten om rasism.
EnglishBecause what we saw here a short while ago was anything but calm.
För det som vi just deltagit i gav nog ett annat intryck.