"callous" - Svensk översättning

EN

"callous" på svenska

EN callous
volume_up
{adjektiv}

callous (även: bad, barbarous, bloodless, coarse)
volume_up
grym {adj.}
callous (även: chill, chilly, cool, dank)
volume_up
kall {adj.}
callous (även: heartless)
Mr President, the callous slaughter of 45 people at Acteal in the state of Chiapas in Mexico shocked human rights workers round the world.
Den hjärtlösa slakten på 45 personer i Acteal i den mexikanska staten Chiapas chockade människorättsarbetare runt om i världen.
callous
callous
volume_up
valkig {adj.}

Synonymer (engelska) till "callous":

callous

Användningsexempel för "callous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMembers' callous and emotional spasm could be interpreted in the Arab world as an incitement to disorder.
Ledamöternas känslokalla och känslomässiga utbrott skulle i arabvärlden kunna tolkas som en uppmaning till uppror.
EnglishIn fact, most of these callous murderers of largely innocent, defenceless civilians never face justice.
Flertalet av dessa kallblodiga människor som mördat i huvudsak oskyldiga och försvarslösa civila tvingas i realiteten aldrig inför rätta.
EnglishOnce again, we are ready to pretend to help our poor, each of us entrenched in our own little states, made more callous by our narrow-mindedness.
Vi är på nytt beredda att låtsas som om vi hjälper de fattiga, alla vi i våra små stater som är förstockade av trångsinthet.
EnglishInstead, it is with deep regret that I inform this House of the callous and brutal murder of a member of the Police Service of Northern Ireland.
I stället beklagar jag att jag måste informera parlamentet om det hänsynslösa och brutala mordet på en polisman i Nordirland.
EnglishThis common feeling has, however, been crudely brought about by the callous policy of the current leaders of the EU and of the Member States.
Den allmänna stämningen framkallas brutalt genom den smärtstillande politik som förs av dagens ledare inom EU och i medlemsstaterna.
EnglishWe hope it will be a solid base from which to combat crime, especially those more callous and intolerable versions such as terrorism.
Vi hoppas att detta kommer att bli en solid grund för brottsbekämpningen, i synnerhet de allvarligaste och mest oacceptabla formerna av brott, såsom terrorismen.
EnglishWhen, I wonder, will the institutions of the European Union forego their callous and reprehensible indifference to tragic deaths such as these?
Jag undrar när Europeiska unionens institutioner kommer att upphöra med sin känslokalla och förkastliga likgiltighet inför tragiska dödsfall som dessa?
EnglishAs a Danish citizen, I am ashamed to have to acknowledge that my country is a pioneer of this whole short-sighted, callous and xenophobic immigration policy.
Som dansk medborgare skäms jag över att tvingas erkänna att mitt land är ett föregångsland inom den kortsiktiga, stympade och främlingsfientliga immigrationspolitiken.
EnglishSmall farmers in Pakistan should benefit from just prices for their agricultural products on the world market, rather than callous speculators on the commodity markets.
Småjordbrukarna i Pakistan borde få rättvisa priser för sina jordbruksprodukter på världsmarknaden, snarare än känslokalla spekulationer på råvarumarknaderna.
EnglishThat is the only way we can demonstrate our power here to protect the vulnerable against exploitation that is not merely callous but very often criminal as well.
Detta är det enda sättet vi kan visa vår makt i den här frågan för att skydda de sårbara mot en form av exploatering som inte bara är förhärdad, utan mycket ofta även kriminell.
EnglishMadam President, like Mrs Dodds, I had intended to speak about the economy, but the terrible, callous murder of a young Catholic police officer in Northern Ireland has sadly changed that.
(EN) Fru talman! Precis som Diane Dodds hade jag tänkt tala om ekonomin, men det fruktansvärda, grymma mordet på en ung polisman i Nordirland ändrade tyvärr den avsikten.
EnglishMy outrage at the manipulative behaviour of the tobacco industry which shows a callous disregard for ethics and public health concerns far outweighs the previous reservations that I had.
Min upprördhet över tobaksindustrin manipulativa agerande, vilket visar på ett känslokallt bortseende från etik och folkhälsa överstiger vida de reservationer jag tidigare hade.
EnglishWhether a callous liberal policy really leaves room for a good environment is, in fact, dubious, but I back the attempt to give more attention to environmental policy than the Commission proposes.
Om en hård liberal politik verkligen ger utrymme för en bra miljö är för övrigt tvivelaktigt, men försöket att ägna mer uppmärksamhet åt miljöpolitiken än vad kommissionen föreslår stöder jag.