EN

to cake [caked|caked] {verb}

volume_up

Synonymer (engelska) till "cake":

cake

Användningsexempel för "to cake" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMost of it comes from America, Argentina and Brazil in the form of soya cake.
Merparten kommer från Amerika, Argentina och Brasilien i form av sojafoderkaka.
EnglishSurely they had not expected to be received on board with tea, coffee and cake?
De hade väl inte väntat sig att bli mottagna ombord med te, kaffe och tårta?
EnglishWe need to find a golden mean, so that we can have our cake and eat it.
Vi måste hitta en gyllene medelväg så att vi både kan äta upp kakan och ha den kvar.
EnglishTo do so again would be the icing on the cake at the end of a long legislative process.
Att göra det igen skulle bli pricken över i vid slutet på en lång lagstiftningsprocess.
EnglishIt seems a bit pointless simply to tag along to Johannesburg as a kind of icing on the cake.
Att bara åka med till Johannesburg som någon slags dekoration känns litet överflödigt.
EnglishAnd I'm proud to say this cake also wins the judges ' 2002 discretionary award.
Och den här kakan vinner även domarnas specialpris år 2002.
EnglishYou can get all hopped up on ice cream and sugar and cake and go crazy.
Ni kan bli aldeles höga på glass och socker och kaka och bli galna.
EnglishWe can make sure that in Europe, we have a slice of this cake and everyone involved will benefit.
Vi kan se till att vi i Europa får en del av kakan och att alla som är inblandade gynnas.
EnglishThe potica is a traditional Slovenian cake made by rolling up a layer of dough covered with walnuts.
Potica är en speciell, slovensk kaka som påminner om en rulltårta täckt med valnötter.
EnglishHow big should renewable energy’ s slice of the energy cake be?
Hur stor bör den förnybara energins del av energikakan bli?
EnglishHow big should renewable energy’s slice of the energy cake be?
Hur stor bör den förnybara energins del av energikakan bli?
EnglishSomeone's in my house, eating my birthday cake and it's not me!
Det är nån i mitt hus med min familj, men det är inte jag.
EnglishEveryone wants as large a slice as possible of this huge cake.
Alla vill ha en så stor bit som möjligt av den stora kakan.
EnglishCompared with the introduction of the euro itself, this cruise upstream by the 'Euroboat' is a piece of cake.
I jämförelse med introduktionen av den äkta euron, är eurobåtens färd motströms en enkel sak.
EnglishCompared with the introduction of the euro itself, this cruise upstream by the 'Euroboat ' is a piece of cake.
I jämförelse med introduktionen av den äkta euron, är eurobåtens färd motströms en enkel sak.
EnglishClearly some icing can be added to this multi-layer cake.
Det går uppenbarligen att lägga ytterligare grädde på moset.
EnglishWe converted 36 tonnes of yellow cake into gas.
Vi har konverterat 36 ton urankoncentrat, s.k. yellow cake, till gas.
EnglishOnce we get into the cake we find the bad bits.
När vi väl kommer in på själva kakan upptäcker vi de dåliga bitarna.
EnglishWe have already heard from Sweden about the problem of pieces of cake being served in the back of the church.
Från Sverige har vi redan hört talas om problemen med servering av kaffebröd i församlingslokaler.
EnglishCrisis prevention is the icing on the cake of all political debates because prevention is better than cure.
Krisförebyggande är klyschan i alla politiska tal, eftersom det är bättre att förebygga än att bota.