"cage" - Svensk översättning

EN

"cage" på svenska

volume_up
cage {substantiv}

EN cage
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

cage
volume_up
buren {utr.}
It emerged that a new lamb was taken into the cage for the wolf every day.
Det framkom att ett nytt lamm togs in i buren till vargen varje dag.
The cage is factory farming at its very worst.
Buren är ett exempel på fabriksjordbruk när det är som värst.
You'll see that the photographer, of course, was not inside the cage here, so clearly the biologist is a little smarter than the photographer I guess.
Och som ni kan observera så är fotografen, självfallet, inte i buren här, så tydligen är biologen lite smartare än fotografen antar jag.
cage (även: elevator, lift)
volume_up
hiss {utr.}
cage (även: car)

2. "crate or room with barred walls"

cage
volume_up
bur {utr.} (låda eller rum med gallerväggar)
Their view is limited by a guard of fabric, as if they were looking through a cage.
Deras synfält inskränks med hjälp av ett galler av tyg, som liknar en bur.
Mr President, a cage is no place to live in.
En bur erbjuder inget livsutrymme.
Sätt Beans i sin bur...

Synonymer (engelska) till "cage":

cage

Användningsexempel för "cage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, if we believe the cage system to be cruel we should ban it completely.
Jag anser emellertid att bursystemet är grymt och vi bör helt och hållet förbjuda det.
EnglishAnyone who has ever seen a battery cage operation goes right off eggs for a very long time!
Alla som någon gång sett en hönsbesättning, äter sedan inte ägg under en lång tid!
EnglishThis strikes me as reflecting the interests of the cage industry more than anyone else’s.
För mig verkar det som om det återspeglar burtillverkarnas intressen mer än något annat.
EnglishThis strikes me as reflecting the interests of the cage industry more than anyone else’ s.
För mig verkar det som om det återspeglar burtillverkarnas intressen mer än något annat.
EnglishBy 2009 the battery cage system of egg production will be no more.
Före år 2009 kommer systemet med nätburar för äggproduktion inte längre att existera.
EnglishNo one should be forced, as it were, to remain inside a cage they do not like.
Ingen ska tvingas att stanna kvar om de känner sig instängda.
EnglishLike him, I welcome the Commission proposal to reform the battery cage system.
Precis som han själv, välkomnar jag kommissionens förslag till att reformera systemet med nätburar.
EnglishThere appears to be recognition across the board that the existing battery cage system has got to go.
Det tycks råda en allmän uppfattning i styrelsen att systemet med nätburar måste bort.
EnglishAcceptable systems are non-cage systems and so-called 'enriched ' cages.
Godtagbara uppfödningssystem är uppfödning utan burar eller uppfödning med så kallade förbättrade burar.
EnglishAcceptable systems are non-cage systems and so-called 'enriched' cages.
Godtagbara uppfödningssystem är uppfödning utan burar eller uppfödning med så kallade förbättrade burar.
EnglishSo the term 'battery cage' only tells us how the cage is used, but nothing about its dimensions and properties.
Begreppet " Batterikäfig" säger bara något om burens användningsområde och inte om dess beskaffenhet.
EnglishLittle girl, the big cage door is open, no snake.
Flicka lilla, burdörren är öppen, ormen borta, snubben död.
EnglishSo the term 'battery cage ' only tells us how the cage is used, but nothing about its dimensions and properties.
Begreppet " Batterikäfig " säger bara något om burens användningsområde och inte om dess beskaffenhet.
EnglishSome supermarkets like Marks & Spencers have banned battery cage eggs completely and now only sell free-range eggs.
Vissa livsmedelsbutiker som Marks & Spencer har helt och hållet förbjudit ägg från nätburar och säljer nu enbart ägg från frigående höns.
EnglishAs long as they are processed, these countries may legally export battery-cage eggs produced after the ban to the UK.
Så länge de behandlas kan de länderna efter det att förbudet trätt i kraft legalt exportera ägg som producerats av burhöns till Storbritannien.
EnglishYou rattled his cage.
EnglishIf we examine the process regarding the cage-rearing of hens, for example, we - Parliament and the European Union - have already made significant progress.
Om man betraktar processen om burhöns, så har vi som parlament och som europeisk union redan tagit ett viktigt steg framåt.
EnglishWhilst the proposal, from my point of view, does not go far enough, it signals the end of the existing battery cage system of production.
Trots att jag anser att förslaget inte går tillräckligt långt ger det en signal om att systemet med nätburar för framställning har nått sitt slut.
EnglishThis inspectorate will also visit packing stations and build up a database of the processors who use these battery cage eggs in their products.
Inspektionsorganet kan också besöka förpackningsanläggningar och bygga upp en databas över de bearbetningsföretag som använder burägg i sina produkter.
EnglishAfter all, as has been said earlier today, it is expected that 30% of all eggs produced in 2012 will breach the battery cage ban which we agreed in 1999.
Som sagts tidigare i dag förväntas faktiskt 30 procent av alla ägg som produceras 2012 bryta mot det förbud mot användning av burar som vi enades om 1999.