"c/o" - Svensk översättning

EN

"c/o" på svenska

volume_up
c/o [förkortning]
SV
SV

"c/o" på engelska

volume_up
c/o [förkortning]
EN

EN c/o
volume_up
[förkortning]

1. "care of"

c/o
volume_up
c/o [förk.] (c/o (på samma postadress som))
Agenzia Nazionale LLP Italia - Programma settoriale Leonardo da Vinci c/o ISFOL Corso d’Italia 33 00198 Roma Tel: +39 06 44 16 061 E-mail: leoprojet[at]isfol.it
Agenzia Nazionale LLP Italia - Programma settoriale Leonardo da Vinci c/o ISFOL Corso d’Italia 33 00198 Roma Tel: +39 06 44 16 061 E-mail: leoprojet[at]isfol.it

Liknande översättningar för "c/o" på svenska

C substantiv
Swedish
o' preposition
Swedish

Användningsexempel för "c/o" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.
Vi vet att planeten nu är 0,6 °C varmare än den var för hundra år sedan.
EnglishWe know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.
Vi vet att planeten nu är 0,6° C varmare än den var för hundra år sedan.
EnglishNow when they introduced O.C. spray in Queensland, they were really explicit.
När de introducerade pepparspray i Queensland, var de mycket precisa.
EnglishThey're not obeying the directions that we're giving them, so we'll give them a shot of the O.C. spray.
De lyder inte de order som vi ger dem, så vi ger dem en salva av pepparsprayen.
EnglishFirst of all, we should investigate how to achieve the 2o C target, which is the result of Copenhagen.
För det första bör vi undersöka hur vi ska nå målet om 2 oC som är resultatet från Köpenhamn.
EnglishSo you've got traditional things like pepper spray, O.C. spray up at the top there, or Tasers over here.
Ni har traditionella typer så som pepparspray, O.C spray uppe i toppen där, och Tasers (elpistoler) här borta.
EnglishThe person who's spraying the O.C. spray is wearing a rubber glove to make sure they don't get contaminated and so on.
Personen med pepparsprayen bär gummihandskar för att de inte skall få något av det på sig och så vidare.
EnglishNevertheless, women miss out, to some extent, in those countries that have a military reserve system or N.C.O. training courses, which provide training in leadership.
Kvinnor saknar dock någonting i de länder där man ger ledarutbildning i form av reserv- eller underofficersutbildning.
EnglishC. O. training courses, which provide training in leadership.
Kvinnor saknar dock någonting i de länder där man ger ledarutbildning i form av reserv- eller underofficersutbildning.
EnglishAnyone want to take a stab at the number of times, given how they've introduced this, the number of times police in Queensland used O.C. spray in that period?
Någon som vill gissa hur många gånger, med tanke på hur de introducerade detta, som polisen i Queensland använde pepparspray under den tiden?
EnglishI'm going to go out on a limb here and say that if Queensland police didn't have O.C. spray, they wouldn't have shot 2,226 people in those two years.
Nu går jag lite på lina här när jag säger att om polisen i Queensland inte hade pepparsprey, så hade de förmodligen inte skjutit 2,226 personer under dessa två år.
EnglishAgenzia Nazionale LLP Italia - Programma settoriale Leonardo da Vinci c/o ISFOL Corso d’Italia 33 00198 Roma Tel: +39 06 44 16 061 E-mail: leoprojet[at]isfol.it
Agenzia Nazionale LLP Italia - Programma settoriale Leonardo da Vinci c/o ISFOL Corso d’Italia 33 00198 Roma Tel: +39 06 44 16 061 E-mail: leoprojet[at]isfol.it
EnglishAnd the red arrow represents the point where Queensland actually said, "Yes, this is where we're going to give all police officers across the entire state access to O.C. spray."
Och den röda pilen visar på den punkt där Queensland faktiskt sa, "Ja, här är där vi skall ge alla poliser i hela staten tillgång till pepparspray."
EnglishWe know that by 2020 our environment will have warmed up by another 0.8oC.
Vi vet att 2020 kommer vår miljö att ha värmts upp ytterligare 0,8 °C. Global uppvärmning kommer att leda till extrema väderförhållanden som stormar, mycket regn och översvämningar.