EN bust
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

bust (även: descent)
volume_up
razzia {utr.}
bust
bust

2. "the female breasts"

bust (även: bosom, breast, chest)
volume_up
bröst {neut.}
bust
volume_up
byst {utr.}
On 14 March, a community club of some kind in Košice unveiled a bust of János Esterházy - a war criminal condemned to death in 1947 for collaborating with fascism.
Den 14 mars avtäckte något slags samhällsorganisation i Košice en byst av János Esterházy - en krigsförbrytare som dömdes till döden år 1947 för samarbete med fascister.
bust (även: bosom, breast)
volume_up
barm {utr.}

Användningsexempel för "bust" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCameroon, northern Cameroon, boom and bust cycles of hunger every year for decades.
Kamerun, norra Kamerun, hög- och lågkonjunktur cyklar av hunger. varje år i årtionden.
EnglishThey suffered with low interest rates, a false boom and a massive bust.
De drabbades av låga räntor, en falsk högkonjunktur och ett kraftigt fall.
EnglishIt would be a serious issue if it were to go bust, like some of our commercial banks.
Det skulle vara mycket allvarligt om banken kraschade, liksom vissa av våra kommersiella banker.
EnglishWhen I'm about to make a bust -- - When did you ever make a bust?
När jag är på väg att gripa någon -- - När gjorde du någonsin det?
EnglishThe latest insolvency figures for my region point to 500 businesses going bust in the last three months.
De senaste insolvenssiffrorna visar att 500 företag gjorde bankrutt under de tre senaste månaderna.
EnglishIdeological clinging to the euro will see monetary problems resurface in boom time and bust.
Om vi ideologiskt håller fast vid euron kommer monetära problem att dyka upp igen i högkonjunkturer och brisera.
EnglishAllowing farms to go bust would be irresponsible on social, economic and environmental grounds.
Att tillåta att jordbruksföretag går i konkurs skulle vara oansvarigt av sociala, ekonomiska och miljömässiga skäl.
EnglishThe aim is to ensure that the plutocracy does not go bust.
Syftet är att se till att penningväldet inte rämnar.
Englishlf I see Mays Gilliam, I'll bust a cap in his ass.
Om jag ser Mays Gilliam, Skall jag sparka han på kullorna.
EnglishDoes that mean that the OIV has in some sense gone bust?
Innebär det att OIV på något sätt har brakat samman?
EnglishIt is an absolute disgrace, and there was not even a debate in our national parliament on actually rescuing these bust banks.
Det är skamligt, och man förde inte ens någon debatt i vårt nationella parlament om att rädda dessa skräpbanker.
EnglishAny oil industry which cannot sell its products except at the cost of the pollution of the natural world deserves to go bust.
En sådan oljeindustri må gå i konkurs som inte kan sälja sina produkter med mindre än till priset av naturförstöringen.
EnglishThese are the boom-and-bust refugees.
EnglishWe've got to bust the Russians.
EnglishOur employee turnover dropped to one-third of the industry average, and during that five year dotcom bust, we tripled in size.
Vår personalomsättning föll till en tredjedel av branchgenomsnittet. ~~~ Och under den femåriga IT kraschen, tredubblade vi vår storlek.
EnglishAlso, on some routes, fares increased while others were so cheap that airlines went bust or built up huge losses.
För vissa flygrutter ökade biljettpriserna samtidigt som andra resor var så billiga att flygbolagen gick i konkurs eller byggde upp enorma förluster.
EnglishThis is our bust, right?
EnglishI stand with my back to the door so Johnny can't bust in the room and see that I'm not doing anything, and I stand there long enough that I could have actually done something.
Jag står med ryggen mot dörren så att inte Johnny kan komma inrusande och se att jag inte gör något med henne.
EnglishWhen I'm about to make a bust, to get in the moment...... I take three deep breaths and say to myself, " Okay, Trey, it's showtime!
När jag är på väg att gripa någon, för att få den rätta känslan...... tar jag tre djupa andetag och säger till mig själv, " Okej, Trey, det är showtime! "
EnglishGreat bust, Ray.