"brick" - Svensk översättning

EN

"brick" på svenska

volume_up
brick {substantiv}
SV

EN brick
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

brick
The cells are the bricks and the matrix around them – or an artificial biomaterial – is the mortar.
Cellerna är tegelstenarna och matrixen runt omkring – eller ett konstgjort biomaterial – är murbruket.
It is nice to build a teacher training college, but if we only build the bricks, and not the curriculum and especially the professors'salaries, we will never meet the challenge.
Det är fint att bygga en lärarhögskola, men om vi bara bygger tegelstenarna och inte kursplanen och i synnerhet lärarnas löner, så kommer vi aldrig att uppfylla utmaningen.

2. brittisk engelska

brick (även: block)
But the bricks of effort and the mortar of persistence are working.
Men byggklossarna gjorda av ansträngning och murbruket av uthållighet fungerar.

3. brittisk engelska, gammalmodigt

brick
volume_up
god vän {utr.} [gam. mod.]
brick
volume_up
hedersknyffel {utr.} [gam. mod.]
brick
volume_up
pålitlig person {utr.} [gam. mod.]

Användningsexempel för "brick" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn this way, each individual agreement adds one more brick to fortress Europe.
På så vis lägger varje enskilt avtal ännu en byggsten till fästningen Europa.
EnglishIt would be like trying to build a brick house without using any mortar.
Det skulle vara som att försöka bygga ett hus av tegel utan något murbruk.
EnglishI understand those who say they have no desire to keep talking to a brick wall.
Jag förstår dem som säger att de inte har någon önskan om att fortsätta att tala till en vägg.
EnglishIf we stop talking to this brick wall, however, then the dictators will have got what they wanted.
Om vi emellertid slutar att tala till denna vägg har diktatorerna nått sina mål.
EnglishWe are building a major political edifice, and every brick in the wall counts.
Vi bygger en stor politisk byggnad, och varje etapp är viktig.
EnglishAlthough two payments have been made by the European Union, not one brick has been laid.
Även om två betalningar har verkställts av Europeiska unionen, har bygget inte ens kommit igång.
EnglishIt is just one more brick for constructing a sustainable fisheries policy.
Det är ännu en sten i byggandet av en hållbar fiskeripolitik.
EnglishThe European Union was right to try and do something, even though it came up against a brick wall.
Europeiska unionen gjorde rätt som försökte, även om försöket avvisades.
EnglishAny major change such as this still unfortunately comes up against a brick wall regarding policy.
Alla förändringar av detta slag bemöts tyvärr fortfarande av en kompakt mur i fråga om politiken.
EnglishTalking to a brick wall is, after all, not very productive.
Att ropa i öknen är ju inte en särskilt produktiv sysselsättning.
EnglishIt was the fact that this Union was up against a brick wall; the fact that it was, quite simply, impotent.
Processen föranleddes också av att unionen hade kört fast, att den helt enkelt var maktlös.
EnglishWe must be able to see how the aid is being spent, brick by brick.
Vi måste kunna se hur biståndet används, steg för steg.
EnglishThen I will lead them back to Pharaoh and the brick pits.
Då ska jag leda dem tillbaka till farao och till stengruvorna.
EnglishThis too is another brick in the wall of the single market.
På detta sätt gynnar vi för övrigt också den inre marknaden.
EnglishIt would not be the first time - we have hit our heads against this brick wall during the GATT negotiations.
Vid GATT-förhandlingarna har vi tidigare råkat på denna stötesten vid ett flertal tillfällen.
EnglishThe other one is from the previous brick that was placed.
Den andra är till för det föregående blocket som placerades.
EnglishI'd put Brick on, but unless he's tracking a storm front, he's useless.
Jag sätter in Brick, men han är helt värdelös.
EnglishYour former boss, Mr Lafontaine, came up against a brick wall in Europe with his ideas on this subject, did he not?
Er tidigare chef, Lafontaine, har ju med sina idéer i denna fråga kört huvudet i väggen.
EnglishThey cancelled the treaty between Hungary and the GDR, thereby knocking the first brick out of the Berlin Wall.
De sade upp fördraget mellan Ungern och DDR och slog därmed den första sprickan i Berlinmuren.
EnglishIt has run into a brick wall and no longer knows how to progress; it is in no position to make offers.
Landet har kört in i en tegelvägg och vet inte hur det ska ta sig framåt, det kan inte erbjuda något längre.