"breast" - Svensk översättning

EN

"breast" på svenska

volume_up
breast {substantiv}

EN breast
volume_up
{substantiv}

breast (även: bosom, chest, bust)
volume_up
bröst {neut.}
They understood her breast cancer at the molecular level; they had no need to touch her breasts.
De förstod hennes bröstcancer på en molekylär nivå -- de behövde inte ta på hennes bröst.
Not a swelling breast nor a high bosom in sight.
Inte ett svällande bröst eller en hög byst i närheten.
This year's theme, for instance, is the prevention, early detection and screening of breast and cervical cancer.
Årets tema är exempelvis förebyggande, tidig upptäckt och screening av bröst- och livmodercancer.
breast (även: chest)
volume_up
bringa {utr.}
breast (även: bosom, bust)
volume_up
barm {utr.}

Synonymer (engelska) till "breast":

breast

Användningsexempel för "breast" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Community should improve the mechanisms for helping breast cancer patients.
Gemenskapen borde förbättra mekanismerna för att hjälpa bröstcancerpatienter.
EnglishEvery year, 88 000 women and 1 000 men in the European Union die of breast cancer.
Varje år dör 88 000 kvinnor och 1 000 män av bröstcancer i Europeiska unionen.
EnglishMore precisely, breast implants have been reclassified from class IIB to class III.
Bröstimplantat har nu mer exakt omklassificerats från klass IIB till klass III.
EnglishThis is why the Commission developed European guidelines on breast cancer screening.
Därför har kommissionen utarbetat europeiska riktlinjer för bröstcancerscreening.
EnglishFight against breast cancer in the European Union (written declaration): see Minutes
Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring): se protokollet
EnglishBreast cancer is still the number one cause of death in women between 35 and 55.
Bröstcancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för kvinnor mellan 35 och 55 år.
EnglishEvery year, 270 000 women are diagnosed with breast cancer in the European Union.
Varje år får 270 000 kvinnor diagnosen bröstcancer inom Europeiska unionen.
EnglishA coordinated strategy at Union level is essential in order to combat breast cancer.
Vi behöver en samordnad strategi på EU-nivå för att kunna bekämpa bröstcancer.
EnglishBreast cancer is the leading cause of death in women aged between 35 and 59.
(EN) Bröstcancer är den främsta dödsorsaken bland kvinnor mellan 35 och 59 år.
EnglishBreast cancer, Mr President, is the most common cancer in the European Union.
Herr talman! Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Europeiska unionen.
EnglishOne fifth the rate of colon and breast cancer, big killers here in America.
En femtedel av andelen ändtarms- och bröstcancer, som tar många liv i Amerika.
EnglishBreast cancer is the most common cause of death among women aged between 35 and 55.
Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 35 och 55 år.
EnglishAll Member States must introduce - urgently - nationwide breast screening.
Samtliga medlemsstater måste omgående införa landsomfattande bröstcancerscreening.
EnglishFrom talking to women with breast cancer, it is the waiting which is the most worrying.
Vad jag förstår av kvinnor med bröstcancer är det väntan som är det mest oroande.
EnglishIn addition, breast cancer can be triggered by complications following abortion.
Dessutom kan bröstcancer utlösas av komplikationer till följd av abort.
EnglishThe incidence of breast cancer in the Netherlands is higher than anywhere else.
Förekomsten av bröstcancer är högre i Nederländerna än någon annanstans.
EnglishLadies and gentlemen, in my view, breast implants are also an integral part of health.
Bröstimplantat, mina damer och herrar, ingår för mig också i begreppet hälsa.
EnglishFirst, there is a difference between synthetic DHA and DHA in breast milk.
För det första är det skillnad på syntetisk DHA och den DHA som finns i bröstmjölk.
EnglishIt is estimated that in Europe alone breast cancer kills more than 130 000 women per year.
Uppskattningsvis dör över 130 000 kvinnor varje år av bröstcancer bara i Europa.
EnglishLittle is known, in fact, about breast cancer, though, other than the statistics.
Men vi vet faktiskt inte så mycket om bröstcancer, utöver statistiken.