"brain" - Svensk översättning

EN

"brain" på svenska

volume_up
brain {substantiv}
SV

EN brain
volume_up
{substantiv}

brain (även: mind, mastermind)
Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the "what" level.
Vår nyaste hjärna, vår homo sapien hjärna, vår neokortex, motsvarar med "vilken" nivå.
The ant's brain has been hijacked by a parasite that infects the brain, inducing suicidal behavior.
Myrans hjärna har tagits över av en parasit som utlöser ett självmordsbeteende.
And in fact, the baby's brain seems to be the most powerful learning computer on the planet.
Och barnets hjärna verkar faktiskt vara den mest kraftfulla inlärningsdator på jorden.

Användningsexempel för "brain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut still, the brain drain is a question which we have to address very seriously.
Men ändå är kompetensflykten en fråga som vi är tvungna att ta itu med på allvar.
EnglishNow, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
Det finns några saker som man kan göra för att få hjärnan att skapa nya hjärnceller.
EnglishIn over 175 societies, people have left their evidence of this powerful brain system.
I över 175 samhällen har mäniskor lämnat bevis på det här mäktiga hjärnsystemet.
EnglishThe brain is removed from the skull, and then it's sliced into one-centimeter slices.
Hjärnan plockas ut ur skallen, och sen skärs den i en centimeter tjocka skivor.
EnglishWe have learned to talk to the big brain -- taste and reward, as you know.
Vi har lärt oss att tala med den stora hjärnan -- smak och belöning, som ni vet.
EnglishEurope needs to do plenty of research in brain biology, biomedicine and biotechnology.
Europa behöver mycket forskning om hjärnan, inom biomedicinen och bioteknologin.
EnglishThe most widespread is the numbing of the human brain in the name of business.
Mest omfattande är avtrubbandet av de mänskliga rättigheterna till ett affärsområde.
EnglishA criterion of brain death emerged - defined for the first time in 1968 in Boston.
Kriteriet för hjärndödhet kom upp och definierades för första gången i Boston år 1968.
EnglishThese tests have been restricted to life-threatening illnesses and brain diseases.
Dessa försök har inskränkts till livshotande sjukdomar och hjärnsjukdomar.
EnglishThis technology affected two organs, the brain and the gut, which it actually affected.
Den här tekniken berörde två organ, hjärnan och magen, som faktiskt påverkades.
EnglishA quadrillion transistors is almost the same as the number of neurons in your brain.
En kvadriljon transistorer är ungefär samma sak som antalet neuroner i våra hjärnor.
EnglishIf you concentrate and calculate, then you go to -- then it's the left brain.
Om ni koncentrerar er och beräknar då kommer ni till... Då är det vänster hjärnhalva.
EnglishAnd it signals to the rest of the brain by sending a little electrical spike.
Och den signalerar till resten av hjärnan genom att skicka ut en liten elektrisk pik.
EnglishWe are talking about the brain drain, which is immoral with respect to poor countries.
Vi talar om kompetensflykten, som är omoralisk med avseende på fattiga länder.
EnglishIt takes about a half hour for that full feeling to travel from your belly to your brain.
Det tar omkring en halvtimme för mättnadskänslan att nå från magen till hjärnan.
EnglishMy second point concerns the role of universities in research and the brain drain.
Min andra punkt gäller universitetens roll när det gäller forskning och kompetensflykt.
EnglishAs we don't want to support this brain drain, we voted in favour of this amendment.
Eftersom vi inte vill stödja denna kompetensflykt röstade vi för detta ändringsförslag.
EnglishThe second point that I consider important is the old chestnut of the ‘brain drain’.
Den andra frågan som jag bedömer som viktig är den gamla knäckfrågan kompetensflykten.
EnglishWe have strong skull bones that protect the most important organ in our body: the brain.
Vi har starka skallben för att skydda det viktigaste organet i vår kropp: hjärnan.
EnglishStrict exchange arrangements will be needed to stave off a brain drain.
Strikta utbytesavtal kommer i detta sammanhang att motverka en begåvningsflykt.