"boy" - Svensk översättning

EN

"boy" på svenska

volume_up
boy {substantiv}

EN boy
volume_up
{substantiv}

boy
volume_up
pojk {utr.}
No, the boy said to me -- the boy said to me, "It would destroy me."
Istället säger han pojken säger till mig; "Det skulle vara förgöra mig."
No wonder that handsome boy is always after you.
Inte undra på att den snygga pojken alltid är efter dig.
boy (även: guy, dude, bloke, bozo)
volume_up
kille {utr.}
I could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.
Jag kan ta vilken kille som helst på gymnasiet som kan springa snabbare än 4,:,15.
If you decide to date a high school boy, they're the only acceptable ones.
Om du beslutar att dejta en high school kille är dom de enda acceptabla.
Whenever a boy comes, you should always have something baking.?
När nu en kille kommer över, borde du alltid har något hembakat.
boy (även: lad)
volume_up
pojke {utr.}
The dead included a four-year old boy, a ten-year old girl and a sixteen-year old boy.
Bland de döda återfinns en fyraårig pojke, en tioårig flicka och en pojke på sexton år.
(Video) Boy: The World Peace Game is serious.
(Video) Pojke: Världsfredsspelet är på allvar.
And he was born looking like a boy -- nobody suspected anything.
När han föddes såg han ut som en pojke -- ingen misstänkte någonting.
boy
volume_up
grabb {utr.}
Min grabb - den store illusionisten.
Antibiotika till din grabb.
Det är min grabb Neal Fox.
boy (även: kiddo)
volume_up
grabb {utr.} [slang]
Min grabb - den store illusionisten.
Antibiotika till din grabb.
Det är min grabb Neal Fox.
boy
volume_up
gosse {utr.} [ark.]
Jag har nog alltid varit mammas gosse.
You don't know what you ask of me, my boy.
Du vet inte vad du begär av mig, gosse.

Synonymer (engelska) till "boy":

boy

Användningsexempel för "boy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis paint can right here saved the Dutch Boy paint company, making them a fortune.
Den här färgburken räddade färgföretaget Dutch Boy. och gjorde dem rika.
EnglishAfter all, my mother brought me up properly and I am still a polite boy.
Min mor gav mig trots allt en god uppfostran, och jag är fortfarande en artig pojke.
EnglishMr President, when I was still a young boy, my country was invaded by the Soviets.
(EN) Herr talman! När jag fortfarande var en ung pojke invaderades mitt land av sovjeterna.
EnglishHow long before one of us starts raving and jabbering at this boy?
Hur lång tid skulle det ta innan en av oss började yra och pladdra med killen?
EnglishAs a boy, a German-owned shop was not somewhere that I could buy things.
När jag barn var en tyskägd affär inte ett ställe där jag kunde handla.
EnglishIt's a statue made by Verrocchio, of David, for which Leonardo posed as a boy of 15.
Det är en staty av Verrocchio, föreställande David, som Leonardo poserade för som femtonåring.
EnglishLet us imagine the Commission as Santa Claus and me as a little boy.
Vi föreställer oss att kommissionen är jultomten och jag den lille pojken.
EnglishThis whole unseemly saga has more of the politics of the bully boy about it than of democracy.
Hela den här anstötliga historien innehåller mer av mobbningspolitik än av demokrati.
EnglishSo the year I turned eight we got a new house boy. ~~~ His name was Fide.
Det år jag fyllde åtta fick vi en ny springpojke Hans namn var Fide.
EnglishAnd boy are we willing to fill in those gaps in our lives with lies.
Och vi är verkligen villiga att fylla de där hålen i våra liv med lögner.
EnglishAh, what would a girl like Sarah want with a... simple Nebraska Boy like me?
Vad skulle en tjej som Sarah se i en enkel Nebraskakille som mig?
EnglishI lifted up a little boy of 18 months who had never been outside a maternity hospital.
Jag lyfte upp en liten pojke på 18 månader som aldrig hade varit utanför en förlossningsklinik.
English" cried a shepherd boy who wanted to play a trick on his friends.
Vargen kommer! ropade en herdepojke som ville skoja med sina vänner.
Englishcried a shepherd boy who wanted to play a trick on his friends.
Vargen kommer! ropade en herdepojke som ville skoja med sina vänner.
EnglishBoy, getting off the freeway makes you realize how important love is.
Att komma bort från motorvägen får dig att inse hur viktig kärlek är.
English", cried the shepherd boy, but nobody came from the village to help.
Vargen kommer! " skrek herdepojken, men från byn kom det ingen.
EnglishThey also killed a boy who tried to stop Duhulow from being stoned.
De dödade också en pojke som försökte förhindra steningen av flickan.
English. - (SV) I used to play with mercury as a little boy.
för Verts/ALE-gruppen. - Jag lekte med kvicksilver som liten.
EnglishBoy, if I could meet a hostess, we could open up our own place.
Om jag bara kunde träffa en värdinna, så kunde vi öppnat ett eget ställe.
English, cried the shepherd boy, but nobody came from the village to help.
Vargen kommer!" skrek herdepojken, men från byn kom det ingen.