"born" - Svensk översättning

EN

"born" på svenska

SV
SV

"bor" på engelska

volume_up
bor {neut.}
EN

EN born
volume_up
{adjektiv}

born
volume_up
född {adj.}
Nobody is born a suicide bomber, nobody is born a terrorist.
Ingen är född till självmordsbombare och ingen är född till terrorist.
Born: 1964.Education: Behavioral Science Degree, University of Lund.Employed: 2005.
Född: 1964.Utbildning: Beteendevetare, Lunds universitet.Anställd: 2005.
Personally speaking, I was born in December 1954, but I prefer to say that I was born in 1955.
Jag för min del är född i december 1954, men jag föredrar att säga att jag är född 1955.

Synonymer (engelska) till "born":

born

Användningsexempel för "born" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishResearchers born and trained in Europe are working outside the European Union.
Forskare som är födda och utbildade i Europa arbetar utanför Europeiska unionen.
EnglishNinety percent of those people will be born into what is now the developing world.
90 procent av dessa människor kommer att födas i vad som nu är utvecklingsländer.
EnglishAfter Charlie and Lorraine were born, we realized our dream ofliving in the city...
Efter Charlie och Lorraine fötts, förverkligade vi våra drömmar om att bo i stan
EnglishThe Chechens who carried out this operation were not born monsters, but became them.
De tjetjener som genomförde denna operation föddes inte sådana, utan blev sådana.
EnglishThe Hungarian-born Nobel laureate György Oláh has discovered a methanol economy.
Den ungerskfödde Nobelpristagaren György Oláh har upptäckt en metanolbaserad ekonomi.
EnglishThere is a compulsory cull of offspring born to cattle with confirmed BSE.
Man tillämpar en obligatorisk utgallring av avkomma till djur med bekräftad BSE.
EnglishThis states: 'All human beings are born free and equal in dignity and rights.
Där står det: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
EnglishSecondly, we cannot discriminate against the new-born children in these families.
För det andra kan vi inte diskriminera de nyfödda barnen i dessa familjer.
EnglishWomen and children have born the brunt of the conflict and the earthquake.
Kvinnor och barn har burit den största bördan av konflikten och jordbävningen.
EnglishMany of the children that are presently being born will live to the age of 120 or more.
Många av de barn som föds i dag kommer att leva tills de blir 120 år eller äldre.
EnglishIcebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Isberg föds när de kalvar loss från glaciärer och bryts av från shelfisen.
EnglishI want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.
Jag vill övertyga er om att människor, i viss mån, är naturligt födda essentialister.
EnglishPrisoners are still born into prisoner-of-war camps long after the guards are gone.
Fångar föds fortfarande in i krigsfångeläger långt efter att vakterna har försvunnit.
EnglishWhen they're born, babies continue to smile -- initially, mostly in their sleep.
När de föds fortsätter spädbarn att le -- till en början först i sömnen.
EnglishIt is a challenge born less out of crisis and more out of evolutionary progress".
Det är en utmaning som inte så mycket kommer av kriser som av framsteg i utvecklingen".
EnglishThat is also the day on which Miguel de Cervantes died and William Shakespeare was born.
Det är också den dag då Miguel de Cervantes dog och William Shakespeare föddes.
EnglishThis hope was born of the blood and tears of millions of men, women and children.
Detta hopp föddes ur miljontals mäns, kvinnors och barns blod och tårar.
EnglishArticle 1 states that 'All human beings are born free and equal in dignity and rights'.
Artikel 1: " Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter" .
EnglishAre we only aware of just how lucky we all are to have been born in Europe?
Är vi alla verkligen medvetna om hur lyckliga vi kan vara för att vi fötts i Europa?
EnglishIt is not something with which we are born, but something that we have to earn.
Det är inget man föds med utan något som vi måste göra oss förtjänta av.