"bidding" - Svensk översättning

EN

"bidding" på svenska

volume_up
bidding {substantiv}
volume_up
bid {substantiv}

EN bidding
volume_up
{substantiv}

bidding
With cost-per-click bidding, you're charged only when someone clicks your ad.
Med budgivning med kostnad per klick debiteras du först när någon klickar på din annons.
This option is called automatic bidding.
Detta alternativ kallas automatisk budgivning.
It also makes managing your AdWords bidding a lot easier while maximizing results.
Den gör det även mycket enklare att hantera din AdWords-budgivning, samtidigt som den maximerar resultaten.

Användningsexempel för "bidding" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo, ladies and gentlemen, please refrain from bidding up your countries.
Mina damer och herrar! Jag ber er alltså att inte lägga överbud för era länder.
EnglishTo place your ads in this auction, you set a bidding option in your account.
Om du vill få med dina annonser i denna auktion anger du ett budgivningsalternativ i ditt konto.
EnglishA Parliament which does industry's bidding will soon lose credibility and the trust of the people.
Ett parlament som går industrins ärenden förlorar snabbt i trovärdighet och medborgarnas förtroende.
EnglishOur primary objective must be to protect our investors, to ensure a fair and equal bidding process.
Vårt primära mål måste vara att skydda våra investerare för att säkerställa en rättvis och jämlik budgivningsprocess.
EnglishCommissioner, you know very well that your heart is not in this and that you are having to do the Council's bidding.
Fru kommissionsledamot! Ni vet mycket väl att ni inte har ert hjärta i detta och att ni måste lyda rådet.
EnglishThis financing was led by corporate groups bidding for the right to exploit mahogany and native hardwood forestry.
Denna finansiering leddes av företagsgrupper som konkurrerade om rätten att få exploatera mahogny- och ursprunglig lövskog.
EnglishWe are not bidding for a bigger empire.
Vi är inte ute efter något större imperium.
EnglishIt is important as there appears to be a danger of cartels forming connected with bidding for procurement contracts.
Det är viktigt eftersom det ser ut som att konkurrensen om offentlig upphandling är förknippad med risken för kartellbildning.
EnglishI feel that if we leave the choice of competent authority to companies, we encourage the lowest-bidding regulator.
Jag tycker det verkar som att vi uppmuntrar den som lägger det lägsta budet när det gäller regler om vi låter företagen välja behörig myndighet.
EnglishThe nationalist bidding of one country's nationalism provoking the other country's nationalism must be brought to an end.
Det måste bli ett slut på den nationalistiska upptrappning som uppstår genom att nationalism i ett land provocerar till nationalism i ett annat.
EnglishBidding starts at $2, 500.
EnglishYou have done the Commission's bidding, you have done everything you can to get Bulgaria into the European Union, and it will lead to a mass migration.
Ni har lytt kommissionen, ni har gjort allt ni kunnat för att få in Bulgarien i EU, och detta kommer att leda till massinvandring.
EnglishIt is thus that this day of remembrance can give us a new mission, bidding us work together to build a better world – a world more at peace, and a freer world.
Precis som rådets ordförande sade var man tvungen att lära sig läxorna den 8 maj 1945, och man lärde sig de rätta läxorna.
EnglishThe Renaissance, Baroque, Enlightenment, Romanticism, and now Postmodernism are all bidding to be involved in the creation of the order I mentioned.
Renässansen, barocken, upplysningstiden, romantiken och nu postmodernismen kan alla inbegripas när vi skapar den ordning som jag nämnde.
EnglishThat way we will see whose bidding the Members of this House have done: that of the parties with their resolutions, that of the lobbyists, or that of their own consciences.
På så sätt kommer vi att se om parlamentsledamöterna har följt partilinjerna, lobbyisterna eller sina egna samveten.
EnglishThese agents hand over their protégés to the highest bidder, like common merchandise, after having whipped up competition for the players' signatures in order to raise the bidding.
Dessa agenter säljer idrottsmännen till högstbjudande - såsom banala varor - efter att ha auktionerat ut dem.
EnglishWe have here present colleagues with Olympic experience, and I believe that three Member States are bidding to become hosts of the Olympic Games.
Flera kolleger med erfarenhet av olympiska spel är närvarande, och jag tror att tre medlemsstater kandiderar till att bli värdland för Olympiska spelen.
EnglishWorkers' rights, such as minimum pay, working hours and health and safety, have not been such obvious issues to those who have profited from competitive bidding.
Arbetstagarnas rättigheter, som minimilön, arbetstider och arbetarskydd, har inte varit självklarheter för alla som vunnit en anbudstävling.
EnglishWorkers ' rights, such as minimum pay, working hours and health and safety, have not been such obvious issues to those who have profited from competitive bidding.
Arbetstagarnas rättigheter, som minimilön, arbetstider och arbetarskydd, har inte varit självklarheter för alla som vunnit en anbudstävling.
EnglishWhat if it were also that bidding for public procurement contracts is not compatible with other principles that apply in the public sector?
Tänk om det handlar om att det helt enkelt inte alltid är förenligt med den offentliga sektorns övriga principer att anordna en anbudstävling om offentlig upphandling?