"bewildered" - Svensk översättning

EN

"bewildered" på svenska

EN

bewildered {adjektiv}

volume_up
I am a little bewildered by the Commissioner's reply.
Jag är lite förbryllad över kommissionärens svar.
Jag känner mig en smula förbryllad.
As you rightly say, many small businesses have been confused and bewildered by the impact of legislation.
Som ni så riktigt sade, har många små företag blivit förbryllade och förvirrade av effekterna av lagstiftning.
Right now he's got a real bewildered look on his face.
Just nu ser han väldigt förvirrad ut.
Konsumenterna är konfunderade och förvirrade.
Swedish anti-racists are bewildered when this behaviour is condemned as building on racist stereotypes.
Svenska antirasister blir förvirrade när dessa företeelser anklagas för att bygga på rasistiska stereotyper.
bewildered
bewildered

Användningsexempel för "bewildered" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSwedish anti-racists are bewildered when this behaviour is condemned as building on racist stereotypes.
Svenska antirasister blir förvirrade när dessa företeelser anklagas för att bygga på rasistiska stereotyper.
EnglishAs you rightly say, many small businesses have been confused and bewildered by the impact of legislation.
Som ni så riktigt sade, har många små företag blivit förbryllade och förvirrade av effekterna av lagstiftning.
EnglishFarmers are bewildered and at their wits ' end.
Bönderna är bestörta och vet sig inga levandes råd.
EnglishFarmers are bewildered and at their wits' end.
Bönderna är bestörta och vet sig inga levandes råd.
EnglishConsumers remain confused and bewildered.
Konsumenterna är konfunderade och förvirrade.
EnglishAlready the fall-out from BSE has cost farmers millions of pounds and left consumers both confused and bewildered.
Konsekvenserna från BSE-krisen har redan kostat jordbrukarna miljoner pund och gjort konsumenterna förvirrade och förbryllade.
EnglishThey are bewildered and frightened by what they see as a relentless onslaught on the banana regime by the United States.
De är förbryllade och skrämda av vad de betraktar som en hänsynslös attack från Förenta staterna mot ordningen för bananhandel.
EnglishJudging from the debate in a number of Member States, many people are clearly rather bewildered by the debate.
Om man följer debatten i några medlemsländer, står det klart att händelseutvecklingen för många medborgare uppfattas som litet omtumlande.
EnglishWe share the bewildered outrage, we feel the vulnerability, for this is our common inheritance from yesterday's barbarous outrage.
Vi delar deras förvirrade upprördhet, vi känner sårbarheten, för detta är vårt gemensamma arv från gårdagens barbariska attentat.
EnglishWe were therefore bewildered when the Commission was a long time giving its administrative approval to these same alternative test methods.
Därför blev vi förvirrade när kommissionen under lång tid gav sitt administrativa godkännande till dessa alternativa testmetoder.
EnglishI note the result of the vote, and I am bewildered by the proposal that was made by a Member of this House, namely Mr McMillan-Scott.
Jag noterar omröstningens resultat. Jag ställer mig frågande till förslaget från en ledamot i kammaren, i det här fallet McMillan-Scott.
EnglishBefore I get to the real crux of the matter, I would like to draw your attention to the following sentence, which has left me totally bewildered and dismayed.
Innan jag kommer fram till den egentliga kärnpunkten, vill jag hänvisa till följande mening, som jag verkligen är bestört och skakad över.
EnglishMr President, I will restrict myself to saying how extremely bewildered I am, not so much by the rapporteur' s work, but by what is happening in the maritime world.
Herr talman! Jag begränsar mig till att uttrycka min stora häpnad, inte så mycket över det arbete föredraganden har utfört som över det som händer i sjömansvärlden.
EnglishThe only item on the agenda is the enlargement to include Turkey, just as though, in this bewildered Europe, perpetual forging ahead were from now on taking the place of vision.
Det enda som står på dagordningen är utvidgningen till att omfatta Turkiet, precis som om en ständig framryckning från och med nu skulle ersätta visionerna i detta förvirrade EU.
EnglishHow many countries are likely to be frustrated and bewildered, without mentioning the risks of destabilization coming after the disappointments linked to the enlargement of NATO!
Vi kan vänta oss både frustration och oförståelse, för att inte tala om risken för destabilisering, och detta alldeles efter de besvikelser som är förenade med NATO: s utvidgning!