"beside" - Svensk översättning

EN

"beside" på svenska

EN beside
volume_up
{preposition}

beside (även: alongside, next)
volume_up
bredvid {prep.}
Plant your fires at night beside the standards, that all may light their torches!
Ställ era eldar bredvid fanorna om natten, så att alla kan tända sina facklor.
The woman beside you is the current girlfriend of the man you once dated.
Kvinnan bredvid dig är nuvarande tjej till killen du träffade.
Click the plus sign beside this entry to view the details of the individual changes.
Klicka på plustecknet bredvid posten om Du vill se mer detaljerade uppgifter om de enskilda ändringarna.
beside (även: alongside, by, next)
volume_up
intill {prep.}
Beside every Georgian flag in every official building, we installed a European flag.
Intill den georgiska flaggan på varenda officiell byggnad placerade vi en EU-flagga.
In my own country mobile phone masts are erected close to people's houses and right beside schools.
I mitt eget land har mobiltelefonmaster rests nära människors hus och alldeles intill skolor.
Thus, as of 1 January we will acquire a serious source of instability right beside the European Union.
Således kommer vi, den 1 januari, att få en allvarlig källa till instabilitet precis intill Europeiska unionen.
beside (även: alongside)
This is beside the fact that home production offers a number of other distinct advantages.
Detta gäller vid sidan av det faktum att en egen tillverkning erbjuder ett antal andra väsentliga fördelar.
We would have therefore created a competing institution, existing beside the Convention, made up of representatives of the institutions.
Vi skulle alltså ha skapat en konkurrerande institution, vid sidan av konventet, som skulle bestå av företrädare för institutionerna.
This information must be clear, precise, legible and printed both beside the list of ingredients and on the display side of the product beside the brand name.
Den informationen måste vara tydlig, precis, läslig och tryckt både vid sidan av innehållsdeklarationen och på förpackningens framsida vid sidan av varumärket.
beside (även: near, off)
volume_up
nära {prep.}
Young children who live beside main roads are essentially exposed to a continuous risk.
Unga barn som bor nära stora vägar utsätts hela tiden för stora risker.
In my own country mobile phone masts are erected close to people's houses and right beside schools.
I mitt eget land har mobiltelefonmaster rests nära människors hus och alldeles intill skolor.
beside
beside (även: adjacent to)

Användningsexempel för "beside" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe argument that the EU produces relatively little tobacco is beside the point.
Argumentet att EU producerar relativt lite tobak är ovidkommande.
EnglishCheap alternatives, less tasty too, but that is beside the point.
Billiga alternativ, inte lika goda heller, men det har inte med saken att göra.
EnglishIn a year of massive layoffs, this aspect is hardly beside the point.
Under ett år med massiva uppsägningar är detta knappast en bieffekt.
EnglishIn my view, not only is that rather limited, but it is also completely beside the point.
Jag anser att detta inte bara är ganska begränsat, det har dessutom inget alls med saken att göra.
EnglishHowever, the letter of rectification will have to deal with other things beside that.
Ändringsskrivelsen måste emellertid även handla om annat.
EnglishBeside its undoubted qualities, the Toubont report has some weaknesses from this point of view.
Förutom dess obestridliga kvaliteter har Toubonbetänkandet vissa svagheter ur denna synvinkel.
EnglishIf 95 % or more is spent then a tick is put beside that item.
Om 95 procent eller mer har använts sätter man en bock för den posten.
EnglishIcons with ticks beside them are visible on the toolbar in question.
Ikoner som är markerade med en bock är synliga på symbollisten.
EnglishIf 95% or more is spent then a tick is put beside that item.
Om 95 procent eller mer har använts sätter man en bock för den posten.
EnglishLike Commissioner Gradin we also want men to stand beside us.
Precis som kommissionär Gradin vill vi också ha stöd av män.
EnglishThe mouse pointer changes to a cross-hair symbol with a line beside it.
Muspekaren blir till ett hårkors med en linje.
EnglishWe stand beside them at this extremely hard and difficult time.
Vi står vid deras sida i denna ytterst svåra stund.
EnglishI'd rather fight beside you than any army of thousands.
Jag kämpar hellre vid er sida än med tusentaliga arméer.
EnglishThere is of course a type of criminal beside whom the small fry we have outside the EU pale into insignificance.
Hans namn börjar med ?B?. Det är ju en förbrytartyp som får de småfiskar vi har utanför att blekna.
EnglishI believe I am one of the few members of this Parliament to have stood beside a production line and assembled cars.
Jag tror mig vara en av få i detta parlament som har stått vid ett löpande band och monterat bilar.
EnglishWith you beside me, I'm not afraid of anything.
Med dig vid min sida är jag inte rädd för något.
EnglishNow that we are united, we stand beside you.’
Nu har vi förenat oss, vi står vid er sida.”
EnglishThey already have four children beside them.
De har redan fyra barn förutom sig själva.
EnglishThe vote was not controlled and I wish to express my opposition, because their content is beside the point.
Omröstningen kontrollerades inte och jag vill uttrycka min opposition, eftersom ändringsförslagens innehåll här är ovidkommande.
EnglishA question mark appears beside the mouse pointer.