"to beset" - Svensk översättning

EN

"to beset" på svenska

Användningsexempel för "to beset" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEver since the Middle Ages Turkey has been a large entity that is beset with problems.
Ända sedan medeltiden har Turkiet varit en stor enhet som brottats med problem.
EnglishAs a result, the Philippines is constantly beset by various forms of guerrilla warfare.
Till följd av detta ansätts Filippinerna hela tiden av olika typer av gerillakrig.
English   Ever since the Middle Ages Turkey has been a large entity that is beset with problems.
   Ända sedan medeltiden har Turkiet varit en stor enhet som brottats med problem.
EnglishYet middle-aged and elderly women remain beset, more than men, with health problems.
Trots detta har medelålders och äldre kvinnor, mer än män, hälsoproblem.
EnglishWith the introduction of the euro just three weeks away, the Union is beset by indecision.
Tre veckor före införandet av euron kännetecknas unionen av obeslutsamhet.
EnglishJustice and home affairs, however, is beset by a serious problem.
De rättsliga och inrikes frågorna är dock förenade med ett allvarligt problem.
EnglishThe Europe that these countries have joined is, however, beset by crises.
Det EU som dessa länder har gått med i har tyvärr drabbats av kriser.
EnglishScience and technology are the key to dealing with the major problems that beset human society.
Vetenskap och teknik är nyckeln för att lösa de mänskliga samhällenas viktiga problem.
EnglishOnce again, the idea of a single currency for several nations is beset by contradictions.
Ännu en gång diskuteras den gemensamma valutan för flera nationer under motsatsförhållanden.
EnglishThis is our contribution to this cruel profession, which is increasingly beset by greater insecurity.
Det är vårt bidrag till detta oerhört svåra yrke som blir allt mer riskfyllt.
EnglishThis is an industrial sector which is frequently beset by crises.
Det är ett mycket principiellt tema. Det är en förgrening av näringslivet, som ofta skakas av kriser.
EnglishThis constitution, though, is a step forward, and if it is beset by difficulties, then we will try to keep it on course.
Vi i rådet vill inte bara fortsätta denna debatt, utan även fördjupa den.
EnglishIt is beset by natural disasters.
Nationen har också drabbats av stora förluster på grund sitt läge och landets topografi.
EnglishI would like to say something about three problem areas in which our relations with Russia are beset with difficulties.
Jag vill säga något om tre problemområden där våra förbindelser med Ryssland är problematiska.
EnglishI think that Schengen, including the Schengen Information System, has been beset by problems from the very beginning.
Jag tycker att Schengen, och Schengen information system, har dragits med problem från redan början.
EnglishI think this will create great insecurity within a sector that is already beset by a number of other threats.
Jag tror att detta kommer att skapa en oerhörd osäkerhet i en sektor där förhållandena redan är mycket osäkra.
EnglishSadly, the United Kingdom did not seek equal derogation, so we are beset with the foolish regulations I have described.
Som min kollega James Hugh Allister har sagt betraktar vi den som lagtexter som skall träda i kraft.
EnglishIn spite of this fundamental contribution to economic growth, the SMEs continue to be beset by obstacles.
Trots detta grundläggande bidrag till ekonomisk tillväxt drabbas de små och medelstora företagen fortfarande av hinder.
EnglishThis constitution, though, is a step forward, and if it is beset by difficulties, then we will try to keep it on course.
Konstitutionen är emellertid ett steg framåt, och om den stöter på svårigheter så får vi försöka stötta den.
EnglishSadly, the United Kingdom did not seek equal derogation, so we are beset with the foolish regulations I have described.
Tyvärr sökte inte Förenade kungariket samma undantag, så vi omfattas av de idiotiska regler som jag har beskrivit.