"to begin" - Svensk översättning

EN

"to begin" på svenska

EN to begin
volume_up
[began|begun] {verb}

A comprehensive immigration policy must begin with the countries of origin, however.
En övergripande invandringspolitik måste emellertid börja med ursprungsländerna.
Right after that the negotiators will begin the first session of their work.
Omedelbart efter mötet kommer förhandlarna att börja sin första arbetssession.
We must begin to discuss this integrated and polycentric European development.
Vi måste börja diskutera denna integrerade och polycentriska europeiska utveckling.
to begin
We shall begin with the joint debate on the following motions for resolution:
Vi börjar med den gemensamma diskussionen om följande resolutionsförslag:
But the individual and unique quality of life does not just begin with humans.
Men livets specifika och unika karaktär börjar inte med människan.
So I begin with an advertisement inspired by George Orwell that Apple ran in 1984.
Jag börjar med en reklamfilm inspirerad av George Orwell och som Apple körde 1984.
to begin (även: to begin with)
A comprehensive immigration policy must begin with the countries of origin, however.
En övergripande invandringspolitik måste emellertid börja med ursprungsländerna.
To begin with, a proper discussion is needed in the Committee on Budgets.
Till att börja med behövs en ordentlig diskussion i budgetutskottet.
Madam President, I wish to begin by responding to the remarks of Mr Paisley.
Jag vill börja med att kommentera Paisleys anmärkningar.
When will the nuclear nations begin real negotiations on nuclear disarmament?
När kommer kärnvapenländerna att inleda verkliga förhandlingar om avveckling?
I am asking the Czech Presidency to begin negotiations on this matter.
Jag uppmanar det tjeckiska ordförandeskapet att inleda förhandlingar i ärendet.
As soon as the Treaty is in place, we will begin preparations for this.
Så fort fördraget är på plats, kommer vi att inleda förberedelserna för detta.
to begin (även: to set out on)

Användningsexempel för "to begin" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
EnglishMr Megahy, I would not want to begin a new discussion about yesterday's debate.
Herr Megahy, jag vill inte sätta i gång en ny debatt angående gårdagens debatt.
EnglishTo begin with, the EU and its Member States signed the Protocol in April this year.
För det första undertecknade EU och dess medlemsstater protokollet i april i år.
EnglishEveryone is aware that cut-off points do not, generally, begin and end at borders.
Det är i allmänhet inte vid gränserna som blockeringarna uppstår, det vet alla.
EnglishStart_num (optional) is the position in the text at which to begin the search.
position (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
EnglishTo begin with, it is linked to the trust that people should have in the Commission.
För det första har det samband med den tillit som folk bör ha för kommissionen.
EnglishYou have to register before the explanations of vote begin, but I can be flexible.
Ni måste registrera er innan röstförklaringarna inleds, men jag kan vara flexibel.
EnglishI want to begin by complimenting Marie-Hélène Aubert on the quality of her report.
Först vill jag gratulera Marie-Hélène Aubert till kvaliteten på hennes betänkande.
EnglishThe negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
Det kommer tydligt att framgå vid de förhandlingar som inleds på Bali i december.
EnglishI will therefore begin by being demanding in our relations with the Council.
Jag kommer därför inledningsvis att vara krävande i våra förbindelser med rådet.
EnglishThe new procedures will begin to apply to all existing legislation from day one.
De nya förfarandena kommer att tillämpas på all befintlig lagstiftning från dag ett.
EnglishIt is true that we need considerably more input, but this is a good place to begin.
Det är sant att vi behöver mycket mer information, men det är en bra utgångspunkt.
EnglishOur awareness campaign in relation to this measure will begin on 1 January 2003.
Vår informationskampanj om denna åtgärd kommer att inledas i januari 2003.
EnglishMr President, I wish to begin by thanking Commissioner Verheugen for his address.
Han hade vänligheten att påminna oss om att konventet var en följd av chocken i Nice.
EnglishOn the basis of this assessment the negotiations proper can begin next year.
På grundval av denna utvärdering kan själva förhandlingarna inledas nästa år.
EnglishLadies and gentlemen, I would propose that we do not begin a debate on this question.
Ärade ledamöter! Jag föreslår att vi inte nu inleder en debatt om denna fråga.
EnglishNevertheless I believe that we must begin by emphasising the logic of our policy.
Ändå tror jag att man till en början måste framhäva logiken i vår politik.
EnglishPerhaps its powers should be increased if a period of emergency and a pandemic begin.
Kanske borde dess behörighet ökas om det inträffar ett nödläge och en pandemi.
EnglishOnly in this way can we begin to get the marine ecology in some sort of global balance.
Endast på detta sätt kan vi få den marina ekologin i någon typ av global balans.
EnglishWe still have a lot of work ahead of us before the new texts begin to be enforced.
Det ligger fortfarande mycket arbete framför oss innan de nya texterna träder i kraft.