"befitting" - Svensk översättning

EN

"befitting" på svenska

volume_up
befitted {perf. part.}
EN

befitting {adjektiv}

volume_up
I would like to thank my colleague Diana Wallis for tackling this pressing issue in a very befitting manner.
Jag vill tacka min kollega Diana Wallis för att hon har hanterat den här brådskande frågan på ett mycket passande sätt.

Användningsexempel för "befitting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEven communist Castro received the Pope with the honours befitting a head of state.
Till och med kommunisten Castro tog emot påven med de ärebetygelser som tillkommer en statschef.
EnglishI would like to thank my colleague Diana Wallis for tackling this pressing issue in a very befitting manner.
Jag vill tacka min kollega Diana Wallis för att hon har hanterat den här brådskande frågan på ett mycket passande sätt.
EnglishWe have been asked to say whether there should be services of general interest befitting all Europeans and, if so, how.
Vi har tillfrågats om det bör finnas tjänster i allmänhetens intresse som passar alla européer, och i så fall hur.
EnglishWe can see this in our own institution, as Parliament is starting its discussion at an hour not befitting the issue.
Vi kan se det inom vår egen institution, när parlamentet inleder sin diskussion vid en tidpunkt som inte lämpar sig för frågan.
EnglishIn conclusion, Madam President, it would also be sensible for us to stop complaining and to behave in a manner befitting Members of Parliament.
Avslutningsvis, fru talman, skulle det även vara förnuftigt att sluta klaga och börja uppföra sig som parlamentariker.
EnglishI do not believe it befitting for a Commissioner to behave in this way when the decision has been made by all the Members of the Commission.
Jag tycker inte det är korrekt att en kommissionär uppträder på detta vis när det gäller ett beslut som fattats gemensamt i kommissionen.
EnglishWe can see this in our own institution, as Parliament is starting its discussion at an hour not befitting the issue.
Dessutom får den inte förlora sitt innehåll genom att den införlivas med Lissabonstrategin, som Günther Verheugen nyss föreslog, en möjlighet som jag finner oroande.
EnglishIt is little wonder that the people beyond these walls do not give us the respect and attention befitting a Parliament, when that is how we behave.
Vi bör inte förvånas över att vi som parlament inte får rimlig uppmärksamhet och respekt utanför denna kammare, när vi uppträder på det viset!
EnglishFurthermore, I am almost inclined to think that in the minds of all these people, research is nothing but an excuse to conduct experiments befitting a sorcerer's apprentice.
Dessutom är det frågan om inte alla dessa människor bara tar forskningen som en förevändning för att trollkarlens lärlingar skall få experimentera fritt.
EnglishEven without the strength befitting the dimensions of its foundations, the United Nations attempted to dissipate Cold War tensions, in its handling of decolonisation and in regional conflicts.
EU fortsätter också att försöka konkretisera sina uppställda mål genom att främja goda styrelseformer, integrerad samlevnad och spridandet av dess humanitära ideal världen runt.

Synonymer (engelska) till "befittingly":

befittingly