EN

beat {adjektiv}

volume_up
beat
volume_up
slagit {perf. part.}
Did that boy, Frank Murphy, beat you up again?
Har Frank Murphy slagit dig nu igen?
We have also beaten the English, the French, the Italians and the Scottish.
Vi har även slagit engelsmännen, fransmännen, italienarna och skottarna.
Cyprus's heart has always beaten in time with Europe.
Och Cyperns hjärta har alltid slagit med europeisk takt.
SV

beat generation {utrum}

volume_up
1. historievetenskap
beat generation

Användningsexempel för "beat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd if we now beat up and down ... we have the possibility to fly like a bird.
Och om vi nu flaxar upp och ner... får vi möjligheten att flyga som en fågel.
EnglishAnd so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Så jag tänkte att detta var min chans att slå tillbaka mot den med min mätsticka.
EnglishThe rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
Föredraganden blev tvungen att slå till reträtt och lät sig nöja med 20 skäl.
EnglishOn 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.
Den 30 juli 2008 misshandlade dessa makthavare min kollega Dimitar Stoyanov.
English   Mr President, ladies and gentlemen, let us not beat about the bush.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Låt oss inte gå som katten kring het gröt.
EnglishHowever, a conscious attempt has been made to find a stick to beat a dog.
Dock har ett medvetet försök gjorts att hitta en käpp att slå hunden med.
EnglishLet us not beat around the bush or waste time with a text that has lost all credibility.
Låt oss inte leka med orden eller förlora tid på en text som inte längre är trovärdig.
EnglishOn 28 August masked men kidnapped and severely beat his public defender, Surat Ikramov.
Han är en orädd diplomat som berättade sanningen för oss som han såg den.
EnglishMr President, you can beat your head against the wall in many different ways.
Herr ordförande! Man kan köra huvudet i väggen på många olika sätt.
EnglishTherefore, the Commission really must not beat around the bush as it has been doing.
Därför är det nödvändigt att kommissionen inte drar benen efter sig som den gjort i detta fall.
EnglishOr to be more precise and not to beat about the bush, the obstacle to their profits.
Eller mer exakt, för att kalla saker och ting vid deras rätta namn, hinder för deras förtjänster.
EnglishThey got a magnificent health system that beat both the U.S. and Sweden.
Dom fick bort malaria, dom fick ett fantastiskt sjukvårdssystem som slog både USA och Sverige.
EnglishI give them a little culture now and then so they don't beat each other to death with bicycle chains.
Jag försöker ge dem lite kultur så de inte slår ihjäl varandra med cykelkedjor.
EnglishYou better get going, you wanna beat the traffic, don't you think?
Det är bäst att ni åker så ni slipper undan trafiken, tror du inte det?
EnglishWe shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.
Vi kan inte besegra dem genom att fokusera på säkerhetsfrågor som får saken att likna det kalla kriget.
EnglishIt would, in my view, be good to make three comments and not beat about the bush in doing so.
Enligt min mening vore det bra att slå fast tre saker och inte gå som katten runt en het gröt.
EnglishThe day before, her husband beat her up because she was not home in time to prepare dinner for him.
Dagen innan slog maken henne eftersom hon inte var hemma i tid för att laga hans middag.
EnglishI should just like to say one or two words about this subject, which is not my normal beat.
   . – Jag vill bara säga ett par ord om denna fråga som ligger utanför mitt normala område.
EnglishThe gorillas beat him to death before the zoo keepers could gas them all.
Gorillorna slog ihjäl honom innan skötarna kunde gasa dom.
EnglishHowever, a conscious attempt has been made to find a stick to beat a dog.
Det tycks som om en minister från Silvio Berlusconis kabinett är något oacceptabelt redan från början.

"beatific smile" på svenska

volume_up
beatific smile
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.