"be behind" - Svensk översättning

EN

"be behind" på svenska

EN

be behind [exempel]

volume_up
This area of justice and home affairs and freedom has lagged far behind.
Området för rättsliga och inrikesfrågor har hamnat på efterkälken.
The facts show that we are falling further and further behind in a large number of areas.
Uppgifter visar att vi hamnar alltmer på efterkälken på ett stort antal områden.
Excluding debt relief, a number of Member States are falling behind.
Om vi utesluter skuldlättnad hamnar ett antal medlemsstater på efterkälken.

Liknande översättningar för "be behind" på svenska

behind adverb
behind substantiv
behind preposition
Swedish
close behind adverb
from behind adverb
Swedish
left behind adjektiv
leave behind verb
to drop behind verb
to get behind verb
to stay behind verb
to fall behind verb
to lie behind verb

Användningsexempel för "be behind" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishThe European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
Europaparlamentet, som är ett av världens mest betydande organ, står bakom mig.
English(PL) Mr President, I hope that the milk producers now have the worst behind them.
(PL) Herr talman! Jag hoppas att mjölkproducenterna nu har det värsta bakom sig.
EnglishSome think that there is an agenda behind this initiative which we cannot accept.
En del tror att det finns en agenda bakom det initiativet som vi inte kan godta.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
EnglishStrong traditions have always kept domestic violence hidden behind closed doors.
Starka traditioner har alltid hållit våldet i hemmen dolt bakom stängda dörrar.
EnglishThe world, particularly Africa, is still lagging behind in a spectacular fashion.
Världen, och i synnerhet Afrika, ligger verkligen långt efter på dessa områden.
EnglishI must reiterate that, behind all these words, there are men, women and children.
Jag måste påminna om att bakom alla dessa ord döljer sig män, kvinnor och barn.
EnglishIt is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
Det handlar inte om att stänga in bergsområdena bakom skydd eller privilegier.
EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
Det har dock även påpekats att andra oliktänkande fortfarande sitter fängslade.
EnglishIt is an unfortunate fact that Europe is lagging behind America in this respect.
Det är ett beklagligt faktum att EU sackar efter Förenta staterna i detta avseende.
EnglishIn the meantime we also know from incidents in Belgium who is really behind this.
Under tiden vet vi också från händelser i Belgien vem som egentligen ligger bakom.
EnglishThat was the idea behind our desire to obtain ten more days or another fortnight.
Det var tanken som låg bakom vår önskan att få tio eller femton dagar till på oss.
EnglishIt has consolidated Serb opinion behind Milosevic and weakened the opposition.
Det har stärkt den serbiska opinionen bakom Milosevic och försvagat oppositionen.
EnglishEveryone hides behind it but, unfortunately, not a lot of money is spent on it.
Alla gömmer sig bakom detta, men tyvärr ger man inte ut mycket pengar för det.
EnglishAt any rate, his Ministry of Truth or the principles behind it have survived him.
I varje fall har hans sanningsministerium eller dess principer överlevt honom.
EnglishRight behind the President, you see the image of Europe with the twelve stars.
Strax bakom talmannen ser ni Europeiska unionens symbol med de tolv stjärnorna.
EnglishInstead, you are hiding behind a hesitant judiciary in Belgium and Luxembourg.
I stället gömmer ni er bakom ett tveksamt rättsväsende i Belgien och Luxemburg.
EnglishIf you look behind these figures, however, you will see a huge trade deficit.
Om man också tittar på andra uppgifter ser man dock ett enormt handelsunderskott.
EnglishYou know that Parliament is behind you - this evening it has said so loud and clear.
Ni vet att parlamentet står bakom er - det har vi sagt högt och tydligt i kväll.