"basic requirement" - Svensk översättning

EN

"basic requirement" på svenska

EN

basic requirement {substantiv}

volume_up
basic requirement
A basic requirement when introducing any measure is to ensure fair competition.
Ett grundläggande krav när en åtgärd ska införas är att garantera rättvis konkurrens.
However, this cannot be achieved without fair competitive conditions as a basic requirement.
Men dit når vi inte utan att ha rättvisa konkurrensvillkor som grundläggande krav.
Having sufficient data is the basic requirement for this aim.
Att ha tillgång till tillräckliga uppgifter är ett grundläggande krav för att kunna nå detta mål.
basic requirement

Användningsexempel för "basic requirement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA basic requirement when introducing any measure is to ensure fair competition.
Ett grundläggande krav när en åtgärd ska införas är att garantera rättvis konkurrens.
EnglishHowever, this cannot be achieved without fair competitive conditions as a basic requirement.
Men dit når vi inte utan att ha rättvisa konkurrensvillkor som grundläggande krav.
EnglishThis basic safety requirement is a modest proposal indeed.
Detta grundläggande säkerhetskrav är sannerligen ett blygsamt förslag.
EnglishHaving sufficient data is the basic requirement for this aim.
Att ha tillgång till tillräckliga uppgifter är ett grundläggande krav för att kunna nå detta mål.
EnglishI believe a basic requirement of EMAS II is to ensure that existing environmental legislation is respected.
Jag tror att det var ett minimikrav att i fråga om EMAS II se till att den befintliga miljölagstiftningen iakttas.
EnglishEconomical, clean energy is one basic requirement for the economic growth of sustainable development.
Tillgång till en förmånlig och miljövänlig energi är en av grundförutsättningarna för skapandet av en ekonomiskt hållbar utveckling.
EnglishA basic requirement for new treaties, given our own democratic standpoint, has to be the participation of the European Parliament.
Grundförutsättning för nya avtal måste ur vår egen demokratiska insikt vara att Europaparlamentet deltar.
EnglishThis is a basic requirement and whatever is decided by any Member State should therefore be decided from this point of view.
Det är ett grundläggande krav, och medlemsstaterna bör fatta sitt beslut, oavsett vad det är, utifrån det perspektivet.
EnglishThat must be an absolutely basic requirement.
EnglishThat is a basic requirement of democracy.
EnglishImproving the quality of administration is a basic requirement for a greater sense of responsibility and better efficiency.
Att förbättra kvaliteten på förvaltningen är en grundläggande förutsättning för en ansvarskännande och effektiv förvaltning.
EnglishThe basic training requirement for drivers must not however prevent existing drivers from returning to the sector.
Grundutbildningskravet för chaufförerna får dock inte hindra chaufförer som tidigare arbetat inom branschen från att återvända på nytt.
EnglishThat is a basic requirement.
EnglishThis is a basic requirement, enabling scientists to assess the exposure of consumers to substances through their diet.
Detta är ett grundläggande behov, som gör det möjligt för forskarna att värdera konsumenternas utsatthet för ämnen som de får i sig genom kosten.
EnglishIt is a basic requirement.
EnglishHumour is a basic requirement here.
EnglishThe Council must start by at long last ensuring that EURODAC is adopted in order to create the basic requirement for classifying asylum seekers.
Först måste rådet äntligen tillse att Eurodac blir utfärdat för att skapa en grundförutsättning för fördelning av asylsökandena.
EnglishAgain, it is extraordinary that a basic requirement like using fire-fighting equipment or life rafts is not checked annually.
Återigen är det uppseendeväckande att grundläggande krav som att kunna använda utrustning för brandbekämpning och livbåtar inte kontrolleras årligen.
EnglishA basic requirement, which the Swedish Government has also pressed for in the Council, is that national tax should be deducted instead of EU tax.
Ett grundläggande krav, som Sveriges regering också har drivit i rådet, är att nationell skatt skall tas ut i stället för EU-skatt.
EnglishThe elimination of old cars from the European roads is therefore the basic requirement if the CARS 21 is to prove its worth.
Att få bort gamla bilar från de europeiska vägarna är därför det grundläggande kravet om arbetet inom högnivågruppen CARS 21 ska visa sig vara värdefullt.

Liknande översättningar för "basic requirement" på svenska

requirement substantiv
basic adjektiv
basic charge substantiv
basic need substantiv
Swedish
basic knowledge substantiv
Swedish
basic level substantiv
Swedish
basic information substantiv
basic amount substantiv
Swedish
basic premium substantiv
daily requirement substantiv
Swedish