"barbarous" - Svensk översättning

EN

"barbarous" på svenska

EN barbarous
volume_up
{adjektiv}

barbarous (även: bad, bloodless, callous, coarse)
volume_up
grym {adj.}
barbarous (även: bearish, broad, brutal, brutish)
volume_up
{adj.}
barbarous
There is nothing more barbarous or mindless than the intentional killing of defenceless mothers and children.
Det finns knappast någon mer barbarisk handling än att mörda försvarslösa mödrar och barn.
It is hydra-headed, inhuman, barbarous and unrelenting.
Företeelsen har hydrans huvuden, är omänsklig, barbarisk och hänsynslös.
In the case of Joseph O'Dell, an honorary citizen of Palermo, the situation is even more barbarous.
När det gäller Joseph O ' Dell, hedersmedborgare i Palermo, är situationen än mer barbarisk.
barbarous (även: inhuman)
It is hydra-headed, inhuman, barbarous and unrelenting.
Företeelsen har hydrans huvuden, är omänsklig, barbarisk och hänsynslös.
The horrendous, barbarous and inhuman violence perpetrated by the Islamist guerrilla groups appears to be on the increase, if indeed it ever actually ceased.
De väpnade islamiska gruppernas fruktansvärda våld, så barbariskt och omänskligt, tycks ha återvänt, om det nu någonsin hade avtagit.
barbarous (även: illiterate, unlettered, vulgar)
barbarous (även: bad-mannered, coarse, crude, graceless)
barbarous (även: uncivilised)

Synonymer (engelska) till "barbarous":

barbarous

Användningsexempel för "barbarous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe could spend days discussing the causes of these barbarous acts.
Vi kan ägna dagar åt att diskutera orsakerna bakom dessa vidriga handlingar.
EnglishOver recent years Europe has been outraged by this barbarous treatment of animals for slaughter.
Europa har de senaste åren upprörts över den här bestialiska behandlingen av slaktdjur.
EnglishThis barbarous and, at the same time, grotesque regime must be contained.
Denna barbariska och samtidigt groteska regim måste stoppas.
EnglishIt is strange that the international community can do nothing to get rid of this barbarous regime.
Det är märkligt att världssamfundet inte kan göra någonting för att bli av med denna barbariska regim.
EnglishThe conflict in the area is the most cruel and barbarous to have occurred since the end of the Second World War.
Konflikten i området är den grymmaste och mest barbariska som ägt rum sedan slutet av andra världskriget.
EnglishThis is one of the dramatic and barbarous aspects of the dramatic, barbarous ritual of the death penalty.
Detta är ett av de dramatiska och barbariska inslagen i den dramatiska och barbariska ritual som är dödsstraffet.
EnglishThese are places where such propaganda is broadcast and funds are collected to fuel the barbarous murder of innocent people, as in Madrid.
– Herr talman, herr premiärminister, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar!
EnglishMy group would similarly like to express its indignation at and vigorous condemnation of these barbarous acts.
I likhet med de övriga uttrycker min grupp naturligtvis sin avsky och fördömer mycket skarpt dessa barbariska dåd.
EnglishThe barbarous thing about some types of weapons is that they continue to cause casualties, indiscriminately, after the war.
Det som är så barbariskt med vissa vapen är att de fortsätter att blint skörda offer även efter kriget.
English. - (IT) The Western Balkans region has for years been the scene of the most barbarous massacres in Europe.
skriftlig. - (IT) Västra Balkan har under en lång tid varit skådeplats för de mest barbariska massakrerna i Europa.
EnglishThere continues to be a barbarous war in Iraq.
Ett barbariskt krig fortsätter i Irak.
EnglishBut above all we have a pressing duty to do everything within our power to put an end to these barbarous acts.
Men framför allt är det vår oavvisliga plikt att göra allt som står i vår makt för att få ett slut på dessa barbariska våldsdåd.
EnglishWe share the bewildered outrage, we feel the vulnerability, for this is our common inheritance from yesterday's barbarous outrage.
Vi delar deras förvirrade upprördhet, vi känner sårbarheten, för detta är vårt gemensamma arv från gårdagens barbariska attentat.
EnglishThe death penalty is barbarous.
EnglishMr President, naturally no-one can sympathize with the idea or practice of barbarous methods, of cruel methods of torture, in the hunting of fur-bearing animals.
Herr ordförande! Ingen kan naturligtvis stödja barbariska, hårda och plågsamma metoder i jakten på pälsdjur.
EnglishThere is no serious condemnation of the barbarous persecution and crimes committed by the Turkish authorities against the Kurdish population.
Det finns inget allvarligt fördömande av de turkiska myndigheternas grymma förföljelse av och brott mot den kurdiska befolkningen.
EnglishThese are places where such propaganda is broadcast and funds are collected to fuel the barbarous murder of innocent people, as in Madrid.
Det är från sådana ställen som propaganda sänds ut och insamling sker för att understödja vidriga mord på oskyldiga människor, som i Madrid.
EnglishRegardless of its formulation, I shall be voting for this resolution which demands the abolition of that barbarous punishment, the death penalty.
Bortsett från textutformningen, kommer jag att rösta för en resolution i vilken begärs ett avskaffande av dödsstraffet, detta barbariska straff.
EnglishThe horrendous, barbarous and inhuman violence perpetrated by the Islamist guerrilla groups appears to be on the increase, if indeed it ever actually ceased.
De väpnade islamiska gruppernas fruktansvärda våld, så barbariskt och omänskligt, tycks ha återvänt, om det nu någonsin hade avtagit.
EnglishIt is quite hard to be moderate in the language we use to condemn this barbarous and cruel act which took place against a 17-year-old girl in Nigeria.
Det är tämligen svårt att använda ett återhållsamt språk när vi fördömer den barbariska och grymma akt som utfördes mot en 17-årig flicka i Nigeria.