"to bang" - Svensk översättning

EN

"to bang" på svenska

volume_up
bang {interj.}
volume_up
bang {substantiv}
SV

"bang" på engelska

EN
EN

to bang [banged|banged] {verb}

volume_up
I will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
Jag kommer inte att slå med klubban, jag kommer inte att be snällt och jag vill inte bli missförstådd.
Flick the safety off and bang on that sucker three times.
Slå av säkringen och tryck tre gånger.
I shall endeavour to bang my gavel as required in order to let you know that your speaking time has elapsed.
Jag skall anstränga mig att systematiskt slå klubban i bordet för att ange att er talartid är ute.
SV

bang {utrum}

volume_up
bang (även: slag, smäll, skräll, brak, knall)
volume_up
bang {substantiv}
Man talar till och med om en big bang med tio länder samtidigt.
There is even talk of a big bang of ten countries acceding simultaneously.
Vi tror att allt det här är resultatet av "The Big Bang", (sv.
We believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.
I mitt land skulle jag till exempel förespråka Big bang-modellen.
For example, I would support the big bang model for Finland.

Synonymer (engelska) till "bang":

bang

Användningsexempel för "to bang" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDictatorships generally fall with a bang rather than by means of velvet revolutions.
Diktaturer faller vanligtvis med dunder och brak, snarare än genom mjuka omvälvningar.
EnglishLet us, Europe, bang our fist on the table and stand up for human rights in China.
Vi européer behöver slå näven i bordet och stå upp för de mänskliga rättigheterna i Kina.
EnglishDidn't I tell you not to bang chicks... with problems worse than you?
Sade jag inte åt dig att inte ligga med brudar... som har större problem än du?
EnglishI scream, I roll the window down and bang on the door and play Public Enemy real loud!
Jag skriker, vevar ner sidorutan och bankar på dörren och spelar radion på högsta volym
EnglishSo our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
Så vår berättelse slutar i början - i alltings början, Big Bang.
EnglishThe age of the universe, between now and the Big Bang, is a hundred billion in dog years.
Universums ålder mellan nu och Big Bang är ett hundra miljarder i hundår.
EnglishWe must not choose this way again in future, not even with a small bang.
Ett sådant här val får inte göras igen i framtiden, inte heller vad gäller en small bang.
EnglishThe gravitational pull of things was a lot stronger near the Big Bang.
Sakers gravitationella dragningskraft var mycket starkare nära Big Bang.
EnglishYou have a 50 to 90% chance of encountering a counterfeit medicine, and then - bang!
Man löper 50 till 90 procents risk för att råka ut för ett förfalskat läkemedel, och sedan - pang!
EnglishI will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
Jag kommer inte att slå med klubban, jag kommer inte att be snällt och jag vill inte bli missförstådd.
EnglishThere is even talk of a big bang of ten countries acceding simultaneously.
Man talar till och med om en big bang med tio länder samtidigt.
EnglishNow, there was no carbon and oxygen in the universe at the Big Bang.
Det fanns varken kol eller syre i universum när Big Bang inträffade.
EnglishWe believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.
Vi tror att allt det här är resultatet av "The Big Bang", (sv.
EnglishSecondly, the accession of new countries has been announced to coincide with a 'big bang ' in 2004.
För det andra bygger de nya ländernas anslutning på en big bang år 2004.
EnglishMay I ask those who bang on about the EU being this magnificent machine to ask themselves that question?
Får jag be de som tjatar om hur fantastiskt EU är att ställa sig den frågan?
EnglishHe didn't know about the Big Bang. ~~~ He didn't know about the expansion of the universe.
Han kände inte till Big Bang eller universums expansion.
EnglishThis occurred without as much as a whimper, so that the Dutch press spoke of a 'whispered Big Bang'.
Det förlöpte så lugnt att den nederländska pressen talade om en " Big Bang som viskades fram" .
EnglishFor example, I would support the big bang model for Finland.
I mitt land skulle jag till exempel förespråka Big bang-modellen.
EnglishThere can be no big bang, but neither are we talking about a long period of dual circulation.
Vi kan inte åstadkomma en big bang, men vi talar inte heller om en lång period med dubbel cirkulation.
EnglishThis occurred without as much as a whimper, so that the Dutch press spoke of a 'whispered Big Bang '.
Det förlöpte så lugnt att den nederländska pressen talade om en " Big Bang som viskades fram ".