"bad job" - Svensk översättning

EN

"bad job" på svenska

Se exempelmeningar för "bad job" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "bad job" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAs happens so often in the European Union, we have to make the best of a bad job.
Som så ofta inom EU måste vi göra det bästa av ett dåligt arbete.
EnglishI must therefore begin by saying that the European Commission has not done a bad job.
Jag måste därför inleda med att säga att Europeiska kommissionen inte har gjort ett dåligt arbete.
EnglishHe has made the best of a bad job, and on that, I might perhaps be permitted to comment.
Han har gjort det bästa möjliga av ett dåligt uppdrag, och om detta kanske jag kan få uttala mig.
EnglishSo let us not criticise South Africa, for it is doing what it can and it is not doing a bad job.
Låt oss därför inte kritisera Sydafrika, för Sydafrika gör vad det kan och man gör det bra.
EnglishI actually think that I have not made too bad a job of it.
Jag tycker att jag har skött detta på ett ordentligt sätt.
EnglishHe has made the best of a bad job, and on that, I might perhaps be permitted to comment.
Jag vill återigen tacka Othmar Karas för hans betänkande och alla ledamöter som har talat i debatten för deras bidrag.
EnglishWe are not doing a bad job of management.
Inte heller vi förvaltar detta på ett dåligt sätt.
EnglishWe now have to make the best of a bad job.
Vi måste nu göra det bästa av ett dåligt jobb.
EnglishThat is where a very bad job was done.
Det var där ett mycket stort misstag begicks.
EnglishI didn't do such a bad job with you.
EnglishIn reality, this expression does a bad job of disguising a relationship of subordination - subordination that I feel is increasing.
I själva verket döljer uttrycket inte särskilt väl att det handlar om ett underordnat förhållande - en underordning som jag känner blir allt mer omfattande. Vi ger efter på varje område.
EnglishDo you really believe that the national regulatory authorities will suddenly realise that they have been doing a bad job up until now and have been too tolerant?
Tror ni verkligen att de nationella tillsynsmyndigheterna plötsligt kommer att inse att de fram till nu har gjort ett undermåligt jobb och varit alltför överseende?
EnglishMr President, I think that we have to make the best of a bad job, because we are fortunate enough to have quite a full House, which is quite rare for a Wednesday afternoon.
Herr talman! Jag tror att vi måste fatta mod i oturen, eftersom vi har turen att ha en fullsatt församling, vilket är ganska ovanligt en onsdag eftermiddag.
EnglishAt the end of the day, being a foreign minister is not a bad job, and it does not need to mean that you should decide every detail of what goes on in the European Union.
När det kommer till kritan så är det inte dåligt att vara utrikesminister och det behöver inte innebära att man måste bestämma allt som försiggår i EU i detalj.
EnglishWe need to plan and to be imaginative and to be creative as to how we prepare for enlargement because nothing will be more damaging to the EU if we make a bad job of enlargement.
Vi behöver planera och vara uppfinningsrika och kreativa om hur vi skall förbereda utvidgningen eftersom inget skulle skada EU mera än en ett dåligt utvidgningsarbete.

Lär dig andra ord

English
  • bad job

Ta en titt på bab.las tysk-svenska lexikon.