"bad condition" - Svensk översättning

EN

"bad condition" på svenska

EN bad condition
volume_up
{substantiv}

bad condition (även: poor fitness)

Användningsexempel för "bad condition" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA considerable number of the vehicles in bad condition were from non-member countries.
Av de fordon som var i dåligt skick kom en betydande del från tredje land.
EnglishWe have known for a long time what a bad condition Haiti is in, and how badly its structures function.
Vi har länge vetat att Haiti är i dåligt skick och att landets strukturer fungerar illa.
EnglishDue to the Lepse's bad condition, its nuclear cargo should be transferred to and made safe in special containers ashore.
Lepses dåliga tillstånd gör det nödvändigt att det radioaktiva materialet flyttas över och säkras i specialcontainrar på land.
EnglishDue to the Lepse' s bad condition, its nuclear cargo should be transferred to and made safe in special containers ashore.
Lepses dåliga tillstånd gör det nödvändigt att det radioaktiva materialet flyttas över och säkras i specialcontainrar på land.
EnglishIt is unclear why this was so, but perhaps it is because it requires too much fishing effort because the stocks are in bad condition.
Det är oklart varför det blev så, men kanske är det för att det kräver för stora fiskeinsatser eftersom bestånden är i dålig form.
EnglishRoadside spot checks are also necessary because heavy goods vehicles from non-member countries often enter the area of the Union in bad condition, presenting a serious risk to safety.
Nyttofordon körs årligen mycket långa sträckor och man kan inte enbart genom årliga besiktningar effektivt kontrollera deras skick.
EnglishThe objective of this would be to permit cod stocks, which are in very bad condition, to recover, so that they might later be managed sustainably once again.
Målet skulle vara att låta torskbestånden, som befinner sig i ett mycket dåligt tillstånd, återhämta sig, så att de senare kan förvaltas på ett hållbart sätt igen.
EnglishRoadside spot checks are also necessary because heavy goods vehicles from non-member countries often enter the area of the Union in bad condition, presenting a serious risk to safety.
Oanmälda vägkontroller är nödvändiga även därför att man ofta kör från tredje land till unionen med tunga fordon som är i dåligt skick, vilket utgör en allvarlig säkerhetsrisk.