"aversion" - Svensk översättning

EN

"aversion" på svenska

volume_up
aversion {substantiv}
SV

"aversion" på engelska

EN

aversion {substantiv}

volume_up
aversion
volume_up
motvilja {utr.} (motvilja, avsky)
And additionally, there is a psychological aversion to doodling -- thank you, Freud.
Och dessutom finns det en psykologisk motvilja mot att klottra -- tack, Freud.
Today's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
Dagens EU bygger på en motvilja mot krig och detta betänkande speglar denna känsla.
Her aversion to Poland and Polish farmers is pretty well common knowledge.
Hennes motvilja mot Polen och polska jordbrukare är i stort sett allmänt bekant.
And additionally, there is a psychological aversion to doodling -- thank you, Freud.
Och dessutom finns det en psykologisk motvilja mot att klottra -- tack, Freud.
Today's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
Dagens EU bygger på en motvilja mot krig och detta betänkande speglar denna känsla.
Her aversion to Poland and Polish farmers is pretty well common knowledge.
Hennes motvilja mot Polen och polska jordbrukare är i stort sett allmänt bekant.
aversion
volume_up
aversion {utr.} (motvilja, avsky)
There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Det finns en allmän känsla av aversion och misstro gentemot Ryssland som inte utgör en sund grund för det samarbete som vi vill ha.
This confusion between homophobia, the definition of which is ‘fear of what is the same’, and an aversion to homosexuality is a source of misunderstandings.
Förväxlingen mellan homofobi, vars definition är ”rädsla för det som är likadant”, och aversion mot homosexualitet orsakar missförstånd.
Those who show their aversion to the process of European integration should at least respect historical fact and the law as laid down by the Treaties.
De som inte döljer sin aversion mot den europeiska integrationsprocessen borde åtminstone respektera den historiska sanningen och lagligheten såsom den framgår av fördragen.
aversion (även: dislike, phobia)
There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Det finns en allmän känsla av aversion och misstro gentemot Ryssland som inte utgör en sund grund för det samarbete som vi vill ha.
This confusion between homophobia, the definition of which is ‘fear of what is the same’, and an aversion to homosexuality is a source of misunderstandings.
Förväxlingen mellan homofobi, vars definition är ”rädsla för det som är likadant”, och aversion mot homosexualitet orsakar missförstånd.
Those who show their aversion to the process of European integration should at least respect historical fact and the law as laid down by the Treaties.
De som inte döljer sin aversion mot den europeiska integrationsprocessen borde åtminstone respektera den historiska sanningen och lagligheten såsom den framgår av fördragen.
aversion
volume_up
avsky {utr.} (motvilja, avsky)
Mr Hänsch is correct in saying that Mr Kohl's liking for subsidiarity is proportional to his aversion to the ban on the Kirsch and Bertelsmann merger.
Vår kollega Klaus Hänsch har för övrigt helt rätt när han säger att Kohls kärlek till subsidiariteten är lika stor som hans avsky mot förbudet för Kirsch och Bertelsmann att gå ihop.
aversion
volume_up
olust {utr.} (motvilja, avsky)
aversion
volume_up
avsmak {utr.} (motvilja, avsky)
aversion
volume_up
avoghet {utr.} (motvilja, avsky)
A particular aversion to the Slavonic languages and cultures can be observed.
En särskild avoghet mot de slaviska språken och kulturerna kan konstateras.
SV

aversion {utrum}

volume_up
1. allmänt
aversion (även: motvilja, avsmak, avsky, aversion)
Det finns en allmän känsla av aversion och misstro gentemot Ryssland som inte utgör en sund grund för det samarbete som vi vill ha.
There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Förväxlingen mellan homofobi, vars definition är ”rädsla för det som är likadant”, och aversion mot homosexualitet orsakar missförstånd.
This confusion between homophobia, the definition of which is ‘fear of what is the same’, and an aversion to homosexuality is a source of misunderstandings.
De som inte döljer sin aversion mot den europeiska integrationsprocessen borde åtminstone respektera den historiska sanningen och lagligheten såsom den framgår av fördragen.
Those who show their aversion to the process of European integration should at least respect historical fact and the law as laid down by the Treaties.
aversion (även: antipati, avsmak, motvilja, avsky)
aversion (även: skräck, fobi)
2. "motvilja, avsky"
aversion (även: motvilja, aversion, avsmak, avsky)
Det finns en allmän känsla av aversion och misstro gentemot Ryssland som inte utgör en sund grund för det samarbete som vi vill ha.
There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Förväxlingen mellan homofobi, vars definition är ”rädsla för det som är likadant”, och aversion mot homosexualitet orsakar missförstånd.
This confusion between homophobia, the definition of which is ‘fear of what is the same’, and an aversion to homosexuality is a source of misunderstandings.
De som inte döljer sin aversion mot den europeiska integrationsprocessen borde åtminstone respektera den historiska sanningen och lagligheten såsom den framgår av fördragen.
Those who show their aversion to the process of European integration should at least respect historical fact and the law as laid down by the Treaties.

Synonymer (engelska) till "aversion":

aversion

Synonymer (svenska) till "aversion":

aversion

Användningsexempel för "aversion" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe are overcoming the Council's aversion to working with Parliament.
Vi håller på att övervinna rådets motstånd mot att arbeta tillsammans med parlamentet.
EnglishBecause they found that loss aversion is a more powerful influence on people's behavior.
De kom på att motviljan få mindre av något på ett starkare sätt påverkar människors beteende.
EnglishThey have been outbidding each other in their aversion to minorities.
De tävlar om vem som avskyr minoriteterna mest.
EnglishThat explains why the Council has such an aversion to the idea.
Just därför tycker rådet så illa om den.
EnglishI think it is right to specify general aversion to cloning of human beings at any stage in their development.
Låt mig bara ytterligare stryka under den allmänna motviljan mot kloning av människor i alla faser av hennes utveckling.
EnglishThe aversion some men in this House have shown towards having a serious discussion of this issue means the writing is on the wall.
Det motstånd som vissa män i den här kammaren visat mot en seriös behandling av det här ämnet är ett tydligt tecken.
EnglishThere are now forces both in and outside of governments who wrongly interpret this as an aversion to payments from regional funds to countries with a low standard of living.
Detta beror inte bara på vår geografiska närhet, utan också på att vi har delat en svår historia under senare årtionden.