"austerity measures" - Svensk översättning

EN

"austerity measures" på svenska

EN austerity measures
volume_up
{pluralis}

1. näringsliv

austerity measures

2. finans

austerity measures

Liknande översättningar för "austerity measures" på svenska

austerity adjektiv
Swedish
measures substantiv
Swedish
to measure verb
measure substantiv

Användningsexempel för "austerity measures" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.
De dramatiska effekterna av de så kallade åtstramningsåtgärderna är högst märkbara.
EnglishIn national economies across Europe, we have austerity measures and budget cuts.
I de nationella ekonomierna i Europa ser vi åtstramningsåtgärder och budgetnedskärningar.
EnglishIn practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.
I praktiken innebär detta åtstramningsåtgärder till nackdel för medborgarna.
EnglishThese goals are not achieved by sanctions and imposed austerity measures.
Detta mål uppnås inte genom sanktioner och påtvingade åtstramningsåtgärder.
EnglishFraming policy can and must amount to something more than austerity measures.
Politisk gestaltning kan och får inte utarmas på grund av sparplaner.
EnglishAll of these austerity measures hit wage-earners and the weakest sectors of society.
Alla dessa åtstramningsåtgärder drabbar löntagarna och de svagaste sektorerna i samhället.
EnglishSome have decided to tell their citizens the truth and adopt austerity measures.
Vissa har bestämt sig för att säga sanningen till sina medborgare och införa åtstramningsåtgärder.
EnglishWe need measures to prevent a counterproductive austerity policy, not punitive measures.
Vi behöver åtgärder som hindrar en kontraproduktiv åtstramningspolitik, inte straffåtgärder.
EnglishIt is currently adopting difficult austerity measures in order to meet the preconditions.
Man genomför nu svåra besparingsåtgärder för att uppfylla villkoren.
EnglishBefore calling for commitments, yet more austerity measures and privatisations are being demanded.
Innan fler åtaganden görs krävs dock fler åtstramningsåtgärder och privatiseringar.
EnglishSubject: Entrepreneurship in countries implementing austerity measures
Angående: Entreprenörskap i länder som genomför åstramningsåtgärder
EnglishMany Member States are now forced to implement austerity measures.
Många medlemsstater är nu tvungna att genomföra åtstramningsåtgärder.
EnglishI, personally, am absolutely convinced that austerity measures are not the only way out of this crisis.
Personligen är jag helt övertygad om att åtstramning inte är den enda vägen ur krisen.
EnglishMass protests and strikes in reaction to harsh austerity measures are currently crippling France.
skriftlig. - (DE) Massprotester och strejker som reaktion på hårda åtstramningspaket förlamar för närvarande Frankrike.
EnglishSecondly, we Social Democrats do not accept the view that austerity measures are the only way to deal with the crisis.
För det andra: Vi socialdemokrater godtar inte att åtstramning är det enda sättet att hantera krisen.
EnglishWith enormous courage and dignity he has adopted the austerity measures, whether they are feasible or unfeasible.
Han har vidtagit åtstramningsåtgärder med enormt mod och värdighet, vare sig de är genomförbara eller inte.
EnglishFor our citizens, austerity measures are not a vague concept but the harsh reality of their daily lives.
För våra medborgare är åtstramningsåtgärder inte ett vagt begrepp, utan den hårda verklighet som de lever i dagligen.
English(PT) Mr President, the social consequences of applying so-called 'austerity' measures are getting worse every day.
(PT) Herr talman! De sociala följderna av att tillämpa så kallade åtstramningsåtgärder förvärras för varje dag.
EnglishFinally, a word about the austerity measures.
Slutligen ett ord om åtstramningsåtgärderna.
EnglishWe also know that Greece has introduced severe austerity measures to the point at which it has exhausted its citizens.
Vi är också medvetna om att Grekland har genomfört så kännbara åtstramningsåtgärder att medborgarna är helt knäckta.