"augur" - Svensk översättning

EN

"augur" på svenska

volume_up
augur {substantiv}
SV

EN augur
volume_up
{substantiv}

1. historievetenskap: "Roman priest"

augur (även: auspex)
volume_up
auspex {utr.} (romersk präst)

Synonymer (engelska) till "augur":

augur
English

Användningsexempel för "augur" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishUnfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
Det senaste mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) bådar tyvärr inte gott.
EnglishThey also augur extremely well for the European Union' s future cooperation with that country.
Det innebär också en mycket positiv signal för unionens samarbete med detta land.
EnglishThey also augur extremely well for the European Union's future cooperation with that country.
Detta val är definitivt en viktig milstolpe för det inhemska politiska livet i Zimbabwe.
EnglishThis budget does not augur well for the 2007/ 2013 financial framework.
Det skulle vara svårt att få en budget som är tydligare än så här.
EnglishThis budget does not augur well for the 2007/2013 financial framework.
Denna budget bådar inte gott för finansieringsramen för 2007–2013.
EnglishThe first signs of discussion in the Council of Ministers, Mr Cunningham, do not augur well.
De första diskussionssignalerna till ministerrådet, minister Cunningham, inger inte gott hopp.
EnglishIt does not augur well that some Member States do not want the Employment Summit this Thursday.
Det bådar inte gott att vissa medlemsstater inte vill ha sysselsättningstoppmötet på torsdag.
EnglishThey augur well for the success of future work on the budget.
Tjänstemän som de ökar chanserna för att det framtida budgetarbetet skall bli en framgång.
EnglishThe global financial crisis does not augur a promising future for Doha.
Den globala finanskrisen verkar inte lovande för Doha.
EnglishThere is one last point which seems to me to augur well: the invitation to the Turkish President, Mr Demirel.
Det finns en sista punkt som verkar lovande: inbjudan till Turkiets president Demirel.
EnglishIt does not augur well that the history of the ECB is beginning with a bitter quarrel over its president.
Det är inte ett gott tecken att ECB: s historia börjar med ett bittert gräl om dess ordförandeskap.
EnglishThis does not augur well for other areas of discussion.
Detta bådar inte gott för övriga diskussionsområden.
EnglishIt does not augur well for the rest of our dialogue.
Det lovar inte gott för fortsättningen av vår dialog.
EnglishBut the introductory round of questioning does not augur well for how the Commission is to use the power it has.
Men den inledande serien utfrågningar bådar inte gott för hur kommissionen kommer att använda denna styrka.
EnglishThis does not augur well for a new Doha Round.
Detta bådar inte gott inför en ny Doharunda.
EnglishMr President, in the last part-session I stated that Monterrey did not augur well for the Johannesburg Summit.
Herr talman! Under det förra sammanträdet hävdade jag att Monterrey var en illavarslande signal inför toppmötet i Johannesburg.
EnglishIf this is a sign of the way in which future posts are to be allocated, then this does not augur well for the small Member States.
Om detta är ett förebud om den kommande fördelningen av posterna är det inte särskilt positivt för de små medlemsstaterna.
EnglishIn 2010, EU countries achieved just one out of five benchmarks set for education, and that does not augur well for Europe 2020.
EU-länderna nådde 2010 upp till bara ett av de fem riktmärken som fastställts för utbildning, och det bådar inte gott för Europa 2020.
EnglishThat does not augur well for the enlargement of the Union, but I live in hope that we shall be able to find some other way through these difficulties before too long.
Det bådar inte gott inför utvidgningen men jag hoppas fortfarande att vi kan ändra riktning i tid.
EnglishThis does not augur well.